Railway Network Map

KINTETSU-NAGOYA - ISE-NAKAGAWA

 

KINTETSU-YOKKAICHI - YUNOYAMA-ONSEN

 

KINTETSU-YOKKAICHI - UTSUBE

ISE-WAKAMATSU - HIRATACHŌ

HINAGA - NISHIHINO