ความพยายามในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

คำขอร้องไปยังลูกค้าที่ใช้บริการ

ทางรถไฟฟ้าคินเท็ตสึได้ดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันการติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ดังนั้น ทางลูกค้าที่ใช้บริการเองก็โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากกระทรวงและหน่วยงานกลางของญี่ปุ่น โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในขบวนรถหรือสถานีรถไฟและงดการพูดคุยด้วย

การดำเนินการภายในขบวนรถไฟ

การป้องกันไวรัส กระบวนการต้านเชื้อแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อโรคในตู้รถไฟ

เราได้ดำเนินการป้องกันไวรัสและต้านเชื้อแบคทีเรียในตู้รถไฟทุกขบวน
อีกทั้ง เรายังได้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่นั่งและเสา-ราว-ห่วงมือจับเป็นประจำ

การระบายอากาศในรถไฟ

เราได้ดำเนินการใช้งานเครื่องระบายอากาศและเปิดหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศในรถไฟ

  • ภาพการระบายอากาศ

    ภาพการระบายอากาศ

  • การเปิดหน้าต่างโดยเจ้าหน้าที่รถไฟ

    การเปิดหน้าต่างโดยเจ้าหน้าที่รถไฟ

การดำเนินการในสถานีรถไฟ

ติดตั้งแผ่นพลาสติกที่ช่องตรวจตั๋ว ช่องติดต่อสอบถาม ฯลฯ

ในส่วนช่องตรวจตั๋วและช่องติดต่อสอบถามรูปแบบเคาน์เตอร์เปิดนั้น เราได้ติดตั้งแผ่นพลาสติก ฯลฯ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากละอองน้ำ

ติดตั้งแผ่นพลาสติกที่ช่องตรวจตั๋ว ช่องติดต่อสอบถาม ฯลฯ

การฆ่าเชื้อในสถานที่และอุปกรณ์ภายในสถานีรถไฟ

เราได้ฆ่าเชื้อเป็นประจำในส่วนของสถานที่และอุปกรณ์ภายในสถานีรถไฟเช่น ส่วนทัชสกรีนของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ราวบันไดและบันไดเลื่อน รวมถึงห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า ฯลฯ

  • การฆ่าเชื้อในสถานที่และอุปกรณ์ภายในสถานีรถไฟ
  • การฆ่าเชื้อในสถานที่และอุปกรณ์ภายในสถานีรถไฟ

การจัดวางน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์

เราได้จัดวางน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ตามช่องตรวจตั๋วของสถานีหลัก ๆ

การจัดวางน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์