แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

นารา

ท่องเที่ยวสบาย ๆ พร้อมสัมผัสกับจิตใจแห่งความเป็นญี่ปุ่น

เมื่อ 1300 ปีก่อน นาราเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผันไปแต่ธรรมชาติทั้ง 4 ฤดูกาลก็ยังคงความงดงามไม่เปลี่ยนแปลง ภายใต้บรรยากาศเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ก็ยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่มากมาย และมีมรดกโลกถึง 3 แห่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ชวนให้เดินเที่ยวเล่น โดยตั้งต้นจากสวนสาธารณะนาราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และทอดต่อไปยังเขตอิคารุกะซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับ "ไทชิ โชโทคุ " ไปจนถึง "โยชิโนะ" แหล่งซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น


จุดที่น่าสนใจในนาราmap


สวนสาธารณะนาราซึ่งมีฝูงกวางเดินเล่นอย่างเป็นอิสระเยี่ยมชมวัดและศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่เป็นมรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ภายในนั้น

โทไดจิ <มรดกโลก>, วัดโคฟุคุจิ <มรดกโลก>, และศาลเจ้าคาสึกะไทฉะ <มรดกโลก> สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของฝูงกวางที่กินหญ้าในสนาม และไปพบกับพระพุทธรูปที่วัดโทไดจิที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร ฝ่ามือยาวประมาณ 3 เมตร มีรูขนาดเท่ากับรูจมูกของพระพุทธรูปที่เสาของพระวิหารซึ่งคนตัวเล็กสามารถลอดผ่านไปได้ จุดในการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดภายในสวนสาธารณะนาราคือ บ่อน้ำซารุซาวะอิเคะ ที่สามารถเก็บความทรงจำของทัศนียภาพเจดีย์ห้าชั้นที่สะท้อนลงบนผืนน้ำ

  • สวนสาธารณะนารา (Nara park)สวนสาธารณะนารา (Nara park)
  • วัดโทไดจิวัดโทไดจิ
  • ศาลเจ้าคะสุกะ (คะสุกะ ไทฉะ)ศาลเจ้าคาสึกะไทฉะ
  • ศาลเจ้าคะสุกะ (คะสุกะ ไทฉะ)
  • วัดโทไดจิ
  • วัดโคฟุคุ

นารา เมืองที่มีมรดกโลก 3 แห่ง ซึ่งรวมเอาเสน่ห์ของธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน

เมืองนาราที่กล่าวขานกันว่าเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมของญี่ปุ่น มีมรดกโลก 3 แห่ง ได้แก่ "มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงเก่านารา" สินทรัพย์ 8 สิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยุคโบราณ "สิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาในพื้นที่ของวัดโฮริวจิ" อย่างวัดโฮคิจิและวัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญบริเวณเทือกเขาคิอิ (โยชิโนะ โอมิเนะ)" ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมแต่เดิมของญี่ปุ่น ไม่ว่าแห่งใดก็สามารถชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่มีเสน่ห์ของนาราได้ หากมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็คงอยากที่จะชื่นชมให้ครบทั้ง 3 แห่งเลยทีเดียว

มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงเก่านารา (เมืองนารา)

ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมหลัก 8 สิ่ง เช่น ป่าโบราณคาสึกะยามะ ฯลฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อปี 1998 จากการสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนและเกาหลี ด้วยกลุ่มสิ่งปลูกสร้างของชินโตและพุทธศาสนาที่มีค่ามากทางประวัติศาสตร์

วัดโคฟุคุวัดโคฟุคุ

  • ศาลเจ้าคะสุกะ (คะสุกะ ไทฉะ)
  • วัดโทไดจิ
  • วัดโคฟุคุ
  • พระราชวังเฮโจ
  • วัดโทโชไดจิ

ศาลเจ้าโยชิโนะมิคุมะริศาลเจ้าโยชิโนะมิคุมะริ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญบริเวณเทือกเขาคิอิ (โยชิโนะ โอมิเนะ)

เส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ "โยชิโนะ โอมิเนะ" "คุมะโนะซันซัง" "ภูเขาโคยะ" สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม ศาสนาพุทธ ชินโตซึ่งมีพื้นฐานมาจากการบูชาธรรมชาติแบบญี่ปุ่นโบราณ "โยชิโนะ โอมิเนะ" ในนาราเป็นภูเขาหลักซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้นับถือภูเขาในสมัยโบราณ และสามารถชมทัศนียภาพทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ผสานกับป่าไม้ธรรมชาติได้ เช่น เส้นทางแสวงบุญ ป่าโบราณ ฯลฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อปี 2004

  • วัดคินปุเซ็น วิหารซะโอโดวัดคินปุเซ็น วิหารซะโอโด

สิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาในพื้นที่ของวัดโฮริวจิ (อิคารุกะโจ เขตอิโคมะ)

วัดโฮริวจิที่เจ้าชายโชโทคุสร้างไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้างจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้านในประกอบด้วยคอนโด เจดีย์ห้าชั้น ฯลฯ มีเจดีย์หลักอันมีค่าซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมในยุคสมัยต่าง ๆ เรียงรายอยู่ ได้รับการจดทะเบียนพร้อมกับวัดโฮคิจิของเจ้าชายโชโทคุในปี 1993

วัดโฮริวจิวัดโฮริวจิ

วัดโฮริวจิ

จากสวนนารา มาเดินชมตัวเมืองนารา

ห่างออกมาจากสวนสาธารณะนาราก็ไปเดินเล่นที่นารามาจิ เป็นทางเดินแคบ ๆ ราวกับเขาวงกตที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ เต็มไปด้วยบ้านเรือนและวัดต่าง ๆ มี "ลิงมิงาวะริซารุ" แขวนอยู่ใต้คานของบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายแทนตัวคน นอกจากนี้ ยังมีร้านที่สามารถหาซื้อของฝาก เช่น "พัดเมืองนารา" "ดาบแกะสลัก" ฯลฯ อยู่ด้วย

นารามาจินารามาจิ

นารามะจิ


พระราชวังเฮเซคิว ครบรอบการย้ายเมืองหลวงกว่า 1300 ปี ในปี 2010

ยิ่งไปกว่านั้น ใกล้กับสถานียามาโตะไซไดจิยังมีพระราชวังเฮเซคิว <มรดกโลก> ซึ่งได้ครบรอบ 1300 ปีในการย้ายเมืองหลวงเมื่อปี 2010 และนิชิโนะเคียวที่มีวัดยาคุชิจิ <มรดกโลก> และวัดโทโชไดจิ <มรดกโลก> ที่น่าลองไปเยี่ยมเยือนด้วย

พระราชวังเฮโจพระราชวังเฮเซคิว

  • พระราชวังเฮโจ
  • วัดยาคุชิจิ
  • วัดโทโชไดจิ

"ชมแหล่งท่องเที่ยวที่น้อยคนจะรู้จักด้วยรถลาก"

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากแรงคนสำหรับท่องเที่ยวรอบสวนสาธารณะนารา มีตั้งแต่คอร์ส 30 นาที - 3 ชั่วโมง จุดท่องเที่ยวสำคัญ คอร์สแนะนำ ฯลฯ ให้เพลิดเพลินกับเมืองนาราได้อย่างหลายหลาย

ติดต่อรถลากแรงคนสำหรับท่องเที่ยว
: "ยามาโตะยะนารา" 0742-22-9123

กลับด้านบน