ตั๋วรถไฟที่ประหยัด

KINTETSU RAIL PASS plus

KINTETSU RAIL PASS plus

KINTETSU RAIL PASS plus

ใช้ KINTETSU RAIL PASS plus
อย่างคุ้มค่า และเที่ยวสนุกในคันไซให้เต็มอิ่ม!
 • <ราคา จำหน่าย>
 • ผู้ใหญ่: 4,900 เยน เด็ก: 2,450 เยน

  าคาจำหน่ายภายในประเทศญี่ปุ่น
  ผู้ใหญ่: 5,100 เยน เด็ก: 2,550 เยน

 • * ผู้ใหญ่: อายุ 12 ปีขึ้นไป / เด็ก: อายุ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปี
 • * เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ระยะเวลาที่จำหน่าย : จำหน่ายตลอดปี
 • ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ : 
  5 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ
  และอยู่ภายในระยะเวลาการใช้งาน
 • ● สามารถขึ้นลงรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ - รถไฟอิกะ - รถบัสนาราโคซือ -
  รถบัสมิเอะโคซือ - รถบัสโทบะชิคาโมเมะได้ตาม
  ต้องการในช่วงระยะเวลา 5 วัน
 • ● สิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
สามารถขึ้นรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ - รถไฟอิกะ - รถบัสนาราโคซือ - รถบัสมิเอะโคซือ - รถบัสโทบะชิคาโมเมะได้อย่างไม่อั้นในช่วงระยะเวลา 5 วัน !

สามารถขึ้นลงรถไฟฟ้าคินเท็ตสึทุกสาย - รถไฟอิกะทุกสาย - รถบัสนาราโคซือ - รถบัสมิเอะโคซือในพื้นที่อิเซะชิมะ - รถบัสโทบะชิคาโมเมะ ในพื้นที่ที่สามารถใช้บริการได้อย่างตามใจชอบโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

●เส้นทางเดินรถสายให้กาที่บริร
รถบัสนาราโคซือ
เส้นทางเดินรถสายสวนนารา – นิชิโนะเคียว – วัดโฮริวจิ – อาสุคะ – มุโร – ยามะโนเบะโนะมิจิ
รถบัสมิเอะโคซือ - รถบัสโทบะชิคาโมเมะ
มัตสึซากะ – อิเซะ – โทบะ – พื้นที่ชิมะ, ระหว่าง Aqua-ignis - สถานีคินเท็ตสึยุโนะยามะออนเซ็น - กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโฉะ, ระหว่างสถานีคุวานะ / สถานีคินเท็ตสึนากาชิมะ - นะบะนะ โนะ ซาโตะ (สถานีต้นทางจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา)

วิธีใช้บริการรถไฟฟ้าคินเท็ตสึและรถไฟอิกะ

กรุณาใช้เครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ หากเป็นสถานีที่ไม่มีเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ หรือหากใช้บริการผ่านช่องตรวจตั๋วซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำ กรุณาแสดงตั๋วโดยสารแบบการ์ดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • * กรณีที่ "วันที่เริ่มใช้" ยังไม่ปรากฏอยู่บนการ์ด เจ้าหน้าที่จะปั๊มหรือเขียนวันเริ่มใช้งานที่ด้านหน้าของการ์ดนั้น
 • * หากเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบตั๋วในระหว่างการท่องเที่ยว กรุณาแสดงตั๋ว (การ์ด) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • * ไม่สามารถใช้บริการรถกระเช้า
วิธีการขึ้นรถบัสนาราโคซือ - รถบัสมิเอะโคซือ - รถโดยสารประจำทางของเมืองโทบะ (คาโมเมะบัส)
หากท่านใช้บริการรถบัสนาราโคซือ - รถบัสมิเอะโคซือ - รถโดยสารประจำทางของเมืองโทบะ (คาโมเมะบัส) กรุณาแสดงตั๋วใบนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนลงจากรถด้วย
image image
 • สำหรับการใช้บริการรถด่วนพิเศษ ท่านจำเป็นต้องซื้อตั๋ว 2 ใบ ทั้งตั๋ว KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถด่วนพิเศษแยกต่างหาก
 • หากท่านต้องการซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษ กรุณาคลิกที่นี่
สิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ภายในเส้นทางของรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

สิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ภายในพื้นที่โอซาก้า, นารา, เกียวโต, มิเอะและนาโกย่า

วิธีการใช้งาน

สามารถได้รับสิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เมื่อแสดงตั๋วรถไฟแบบการ์ด
สำหรับสิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ กรุณาดูหน้า "รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิพิเศษ"
ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 สถานที่ และต้องใช้ภายในระยะเวลาที่ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าคินเท็ตสึได้

 • * ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • The guidebook is available in PDF format.

  To view the PDF files, you will need Adobe Acrobat Reader. If you have not installed it, click the icon to the right to download it first.

 • Adobe Acrobat Reader

กลับด้านบน

วิธีขึ้นรถบัสและรถราง

KRPday01

วันที่บัตรเริ่มต้น โปรดแสดงพนักงานลูกเรือและสถานี

การใช้บริการรถบัสนคซือ

วิธีขึ้นรถบัส

มีรถบัสแบบขึ้นด้านหน้าและแบบขึ้นด้านหลัง

แบบขึ้นด้านหน้า
ในกรณีที่ใช้บริการรถบัสแบบขึ้นด้านหน้า กรุณาแสดงด้านหลังของตั๋วโดยสารแบบการ์ด (วันที่เริ่มใช้งาน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
KRPday04
แบบขึ้นด้านหลัง
กรณีที่ใช้บริการรถบัสแบบขึ้นด้านหลัง กรุณารับตั๋วตรวจการโดยสารอีกใบขณะขึ้นรถและแสดงด้านหลังของตั๋วโดยสารแบบการ์ด (วันที่เริ่มใช้งาน) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อลงจากรถ
KRPday04

วิธีลงรถบัส

กรุณากดปุ่มลงรถก่อนถึงป้ายที่ต้องการลง
เล็กน้อย โดยจะมีปุ่มอยู่บริเวณที่นั่งหรือที่
ราวจับภายในรถ

krp1d2d_mainimg09

ปุ่มลงรถ

วิธีดูการแสดงข้อมูลรถบัส

ที่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านซ้ายของตัวรถบัส
จะมีอุปกรณ์แสดงข้อมูลรถบัสติดตั้งอยู่ กรุณา
ตรวจสอบหมายเลขรถบัสและสถานที่ปลายทาง
ก่อนขึ้นโดยสาร

krp1d2d_mainimg10

กลับด้านบน