ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วรถด่วนพิเศษ

 • รถด่วนพิเศษเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด ไม่มีที่นั่งแบบอิสระ ในการใช้บริการรถด่วนพิเศษ นอกจากตั๋วโดยสารแล้วกรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษด้วย
 • ตั๋วด่วนพิเศษจะใช้ได้กับรถไฟขบวนที่ระบุไว้ในตั๋วเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟอาจขอตรวจตั๋วโดยสารและตั๋วด่วนพิเศษระหว่างโดยสารอยู่บนรถไฟ

วิธีซื้อตั๋วด่วนพิเศษ

วิธีการซื้อตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 • Excursion ticket1
 • ท่านสามารถซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้
  หากท่านต้องการใช้บริการจำหน่ายตั๋วรถด่วนพิเศษแบบ e-ticket กรุณาคลิกที่นี่

วิธีการซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟ

 • สามารถซื้อตั๋วด่วนพิเศษได้ที่เคาน์เตอร์ที่มีป้าย "จุดจำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ (LIMITED EXPRESS Tickets)" ตามสถานีหลักๆ ของคินเท็ตสึ หรือซื้อจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ โดยท่านต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • วันที่จะโดยสาร
  • ขบวนรถไฟ (เวลาออกจากสถานีที่จะขึ้น หรือ เวลาไปถึงสถานีที่จะลง)
  • เส้นทางที่จะโดยสาร
  • จำนวนผู้โดยสาร
 • image
  image

การเปลี่ยนตั๋วและขอคืนตั๋วด่วนพิเศษ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนตั๋วด่วนพิเศษไปใช้รถไฟขบวนอื่นได้ 1 ครั้งก่อนที่รถไฟขบวนที่ระบุในตั๋วจะออก กรุณาแจ้งต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ โดยจะต้องชำระเพิ่มหากจำนวนเงินที่ชำระไปแล้วไม่เพียงพอ แต่จะไม่มีการคืนเงิน แม้ว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปแล้วนั้นจะเกินไปจากราคาค่าโดยสารใหม่
 • สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วด่วนพิเศษได้หากยังไม่ถึงเวลาออกของรถไฟที่ระบุในตั๋ว โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมคืนตั๋ว
 • การคืนเงินสำหรับตั๋วด่วนพิเศษที่ซื้อผ่านบริษัทท่องเที่ยว จะต้องติดต่อบริษัทท่องเที่ยวนั้นโดยตรง
 • หากเป็นตั๋วรถด่วนพิเศษที่ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนตั๋วหรือขอเงินคืนทางอินเทอร์เน็ต

วิธีดูตั๋วด่วนพิเศษ

หลังจากซื้อตั๋วด่วนพิเศษแล้ว กรุณาตรวจสอบว่าตั๋วนั้นถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงบนหน้าตั๋ว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของสถานี

ตั๋วด่วนพิเศษ

ตั๋วด่วนพิเศษ

ตั๋วที่รวมตั๋วด่วนพิเศษและตั๋วโดยสารไว้ในใบเดียวกัน

ตั๋วที่รวมตั๋วด่วนพิเศษและตั๋วโดยสารไว้ในใบเดียวกัน

การเปลี่ยนรถด่วนพิเศษไปต่อขบวนอื่น

 • รถไฟบางขบวนไม่ได้วิ่งตรงทอดเดียวไปจนถึงจุดหมายปลายทางของท่าน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปต่อรถไฟขบวนอื่น
 • กรณีที่ต้องเปลี่ยนรถด่วนพิเศษจากขบวนหนึ่งไปต่อขบวนอื่นนั้น หากเป็นการต่อรถภายใน 30 นาที ณ สถานีที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถ จะออกตั๋วด่วนพิเศษรวมเป็นใบเดียวสำหรับใช้ตลอดทั้งเส้นทาง

ตั๋วด่วนพิเศษในกรณีที่มีการเปลี่ยนขบวนรถ

image