การเดินทางไปพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

การเดินทางไปพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

เวลาเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

สถานีโอซาก้านัมบะ

สถานีโอซาก้านัมบะ

สถานีเกียวโต

สถานีเกียวโต

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า

โอซาก้าอะเบะโนะบาชิ

โอซาก้าอะเบะโนะบาชิ