เกียวโต
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ที่ควรจะไป

ประเภท

  • #ทั้งหมด
  • #ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม
  • #อาหารระดับคุณภาพ
  • #สวนสนุก และสถานที่ให้ความบันเทิง
  • #ชอปปิ้ง/เดินเล่นในเมือง
  • #ประสบการณ์จริง
  • #ธรรมชาติและภูมิทัศน์

#อาหารระดับคุณภาพ

#สวนสนุก และสถานที่ให้ความบันเทิง

#ธรรมชาติและภูมิทัศน์

โปรแกรมที่รวมเกียวโต

ตั๋วราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษ KINTETSU RAIL PASS

บัตรโดยสารที่สะดวกและราคาเป็นมิตรสำหรับเดินทางท่องเที่ยวไปยังโอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า และมิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)

  • 1,800เยน
  • 5,900เยน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่