การเดินทางจากชินคันเซ็น

สถานีสำหรับเปลี่ยนจากชินคันเซ็นมารถไฟฟ้าคินเท็ตสึ
  • สามารถดูข้อมูลการเดินทางได้เมื่อคลิ๊กสถานีรถไฟคินเท็ตสึและชิงกันเซ็ง

จากสถานีชิงกันเซ็งไปยังสถานีโอซาก้านัมบะสายคินเท็ตสึ

แผนที่ภายในสถานี

วิธีเปลี่ยนรถ

วิธีเปลี่ยนรถ
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 37นาที

จากสถานีชิงกันเซ็งไปยังสถานีเกียวโตสายคินเท็ตสึ

แผนที่ภายในสถานี

วิธีเปลี่ยนรถ

วิธีเปลี่ยนรถ
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที

จากสถานีชินคันเซ็นไปยังสถานีคินเท็ตสึนาโกย่า

แผนที่ภายในสถานี

วิธีเปลี่ยนรถ

image
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15นาที

จากสถานีชินคันเซ็นไปยังสถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ

แผนที่ภายในสถานี

วิธีเปลี่ยนรถ

【เมื่อใช้รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ】
【เมื่อใช้รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ】
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 43นาที
【เมื่อใช้สาย JR】
【เมื่อใช้สาย JR】
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 49นาที

จากสถานีชินคันเซ็นไปยังสถานีสึรุฮาชิคินเท็ตสึ

แผนที่ภายในสถานี

วิธีเปลี่ยนรถ

วิธีเปลี่ยนรถ
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 39นาที

จากรถไฟคินเท็ตสึไปยังชินคันเซ็น

รถไฟคินเท็ตสึ สถานีโอซาก้านัมบะ→JRชินโอซาก้า
รถไฟคินเท็ตสึ สถานีโอซาก้านัมบะ→JRชินโอซาก้า
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 37นาที
สถานีเกียวโต→JRสถานีเกียวโต
สถานีเกียวโต→JRสถานีเกียวโต
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที
สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า→สถานีรถไฟ JR นาโกย่า
สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า→สถานีรถไฟ JR นาโกย่า
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15นาที