สามารถดูคำถามที่พบบ่อยและคำตอบได้ที่นี่

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ KINTETSU RAILWAY
ในหน้าเว็บไซต์นี้จะมีการแนะนำและอัพเดทคำถามข้อสงสัยต่างๆ เช่น ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS , วิธีการซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษ,
วิธีการใช้บริการรถไฟฟ้า และข้อมูลอื่นๆที่ได้รับจากทุกท่านในรูปแบบถาม-ตอบ (FAQ) เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ

เกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟ

มีการแบ่งเกณฑ์อายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อย่างไร

■ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
■เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี (นักเรียนชั้นประถมศึกษา)
 ค่าโดยสาร / ค่าธรรมเนียมของเด็กจะมีราคาเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ โดยจำนวนเศษที่มีถึง 10 เยนจะถูกปัดขึ้นเป็นหน่วย 10 เยน
■เด็กเล็กและเด็กทารก :
 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ต้องเสียค่าโดยสาร แต่เด็กอายุในเกณฑ์นี้จำเป็นต้องใช้ตั๋วเพื่อขึ้นรถในกรณีดังต่อไปนี้
・เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ปี)
 1.กรณีที่เด็กเล็กขึ้นรถไฟคนเดียว
 2.กรณีที่มีเด็กเล็กเกิน 2 คน เดินทางไปกับผู้ใหญ่หรือเด็ก (อายุ 6-11 ปี) อีก 1 คน
 (หากเด็กเล็กมีจำนวน 3 คนขึ้นไป จำเป็นต้องใช้ตั๋วเพื่อขึ้นรถ)
 3.กรณีที่มีเด็กเล็กเดินทางไปกับผู้โดยสารที่เป็นหมู่คณะ (เด็กเล็กผู้นั้นรวมอยู่ในหมู่คณะที่ได้รับการลดราคาตั๋ว)
・กรณีที่เด็กเล็กกับเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี)
 นั่งที่นั่งเป็น 1 ที่ในรถด่วนพิเศษ เด็กผู้นั้นจำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารและตั๋วรถด่วนพิเศษเพื่อขึ้นรถ

เด็กอายุกี่ขวบขึ้นไปที่ต้องมีตั๋วโดยสารและตั๋วรถด่วนพิเศษเพื่อขึ้นรถ

เด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ต้องใช้ตั๋วรถด่วนพิเศษ
หากเป็นเด็กทารก (อายุไม่เกิน 1 ขวบ) หรือเด็กเล็ก (อายุ 1 ขวบจนถึงอายุไม่เกิน 6 ขวบ)
ที่จะเดินทางด้วยรถด่วนพิเศษโดยนั่งแยกเป็น 1 ที่ เด็กผู้นั้นจะต้องมีตั๋วโดยสารและตั๋วรถด่วนพิเศษเป็นของตัวเองเพื่อขึ้นรถด้วย
แต่หากผู้ที่พามาจะให้เด็กนั่งบนตัก (ไม่ได้ให้เด็กนั่งแยกอีกที่นั่ง) เด็กผู้นั้นไม่จำเป็นต้องมีตั๋วโดยสารและตั๋วรถด่วนพิเศษ

นำเอาจักรยานเข้าไปภายในรถไฟได้หรือไม่

หากแยกชิ้นส่วนหรือเก็บทับซ้อนกันและใส่เอาไว้ในถุงเก็บเฉพาะ ท่านสามารถนำเอาเข้าไปภายในรถไฟได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจเป็นอุปสรรคในการขนส่ง เช่น กรณีที่รถไฟมีผู้โดยสารอยู่หนาแน่น เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธไม่ให้นำเอาเข้าไปภายในรถไฟ
[หมายเหตุ]
สัมภาระที่ผู้โดยสารสามารถนำเอาเข้าไปภายในรถไฟได้มีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจเป็นอุปสรรคในการขนส่ง เช่น กรณีที่รถไฟมีผู้โดยสารอยู่หนาแน่น เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธไม่ให้นำเอาเข้าไปภายในรถไฟ

สัมภาระที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม

สิ่งของที่ผู้โดยสารถือติดตัวเอาไว้ได้ โดยต้องมีขนาด (ความยาว+ความสูง+ความกว้าง) ไม่เกิน 250 ซม.,
มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. (จำกัดถึง 2 ชิ้น) และมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

 • หากเป็นจักรยานต้องแยกชิ้นส่วนหรือเก็บทับซ้อนกันและใส่เอาไว้ในถุงเก็บเฉพาะเท่านั้น
 • หากเป็นอุปกรณ์กีฬาที่มีขนาดเกินข้อจำกัดของสัมภาระที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

หากเป็นสิ่งของและสัตว์เลี้ยงดังต่อไปนี้ก็ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน

 • รถเข็น (ยกเว้นรถเข็นไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ 3 ล้อหรือ 4 ล้อ)
 • สุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา, สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน และสุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกาย (เฉพาะสุนัขที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายเท่านั้น, หากเป็นสุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา กรุณาพกใบผู้ใช้ติดตัวมาด้วย ส่วนสุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินและสุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกาย กรุณาพกใบรับรองมาด้วย)

สัมภาระที่คิดค่าธรรมเนียม

หากนำเอาสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็ก เช่น สุนัขขนาดเล็ก แมว หรือนกพิราบ ฯลฯ เข้าไปภายในรถไฟ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระ (ภาชนะบรรจุสัตว์เลี้ยง 1 ชิ้นคิด 290 เยน) พร้อมกับปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถนำเอาสัตว์ป่าหรืองูเข้าไปภายในรถไฟได้
 • นำสัตว์เลี้ยงใส่ในภาชนะบรรจุที่มีขนาด (ความยาว+ความสูง+ความกว้าง) ประมาณ 90 ซม. และมีความยาวไม่เกิน 70 ซม.
 • น้ำหนักของภาชนะในตอนที่บรรจุสัตว์เลี้ยงเข้าไปต้องไม่เกิน 10 กก.
 • ต้องไม่สร้างความรบกวนหรือภัยอันตรายต่อผู้โดยสารคนอื่นๆ

สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้นำเอาเข้าไปภายในรถไฟ

ท่านไม่สามารถนำเอาสัมภาระดังต่อไปนี้เข้าไปภายในรถไฟได้
[1] สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารคนอื่นๆ เช่น วัตถุอันตราย เป็นต้น
[2] สัตว์ (ยกเว้นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กตามที่มีระบุไว้ในหัวข้อสัมภาระที่คิดค่าธรรมเนียม)
[3] สิ่งของที่อาจสร้างความรบกวนต่อผู้โดยสารคนอื่นๆ เช่น ของสกปรก, ของที่มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น
[4] สิ่งของที่อาจทำให้รถไฟเสียหาย
[5] สิ่งของอื่นๆตามที่บริษัทคินเท็ตสึได้กำหนดไว้

นำเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในรถไฟได้หรือไม่

หากนำเอาสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็ก เช่น สุนัขขนาดเล็ก แมว หรือนกพิราบ ฯลฯ เข้าไปภายในรถไฟ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระ (ภาชนะบรรจุสัตว์เลี้ยง 1 ชิ้นคิด 290 เยน) พร้อมกับปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถนำเอาสัตว์ป่าหรืองูเข้าไปภายในรถไฟได้
 • นำสัตว์เลี้ยงใส่ในภาชนะบรรจุที่มีขนาด (ความยาว+ความสูง+ความกว้าง) ประมาณ 90 ซม. และมีความยาวไม่เกิน 70 ซม.
 • น้ำหนักของภาชนะในตอนที่บรรจุสัตว์เลี้ยงเข้าไปต้องไม่เกิน 10 กก.
 • ต้องไม่สร้างความรบกวนหรือภัยอันตรายต่อผู้โดยสารคนอื่นๆ

สามารถค้นหาเวลาออกรถและเส้นทางการเดินรถได้หรือไม่

กรุณาตรวจสอบโดยค้นหาเส้นทางเดินรถ / ค่าโดยสารจากที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน)

สามารถค้นหาค่าโดยสาร / ค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

กรุณาตรวจสอบโดยค้นหาเส้นทางเดินรถ / ค่าโดยสารจากที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน)

สามารถค้นหาตารางเวลารถไฟในแต่ละสถานีได้หรือไม่

กรุณาตรวจสอบตารางเวลารถไฟในแต่ละสถานีจากที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์)

ค้นหา (สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน)

ดูป้ายบอกสถานีปลายทางอย่างไร

ป้ายบอกสถานีปลายทางมี 2 ประเภท คือป้ายที่ติดตั้งอยู่บริเวณช่องตรวจตั๋วและป้ายที่ติดตั้งอยู่ในชานชาลา ป้ายทั้งสองประเภทนี้มีการแสดงข้อมูลแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลหลักๆมีดังต่อไปนี้ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ป้ายที่ติดตั้งอยู่บริเวณช่องตรวจตั๋ว : เวลาออกรถ, ประเภทรถไฟ, สถานีปลายทาง, หมายเลขชานชาลา, สถานีที่จอด
ป้ายที่ติดตั้งอยู่ในชานชาลา : เวลาออกรถ, ประเภทรถไฟ, สถานีปลายทาง, สถานีที่จอด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KINTETSU RAIL PASS

ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS เป็นตั๋วแบบใด

ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS เป็นตั๋วโดยสารราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและได้รับสถานภาพการเข้าเมืองแบบ "พำนักระยะสั้น" ตามที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS มีกี่ประเภท

มีหลายประเภท อาทิเช่น ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS, KINTETSU RAIL PASS plus ที่ท่านสามารถขึ้นรถไฟในทุกเส้นทางของคินเท็ตสึได้อย่างไม่จำกัดภายในระยะเวลา 5 วัน หรือตั๋ว KINTETSU RAIL PASS 1 day, 2 day ที่สามารถขึ้นรถไฟเพื่อท่องเที่ยวในแถบโอซาก้า – นารา – เกียวโตได้ตามต้องการในระยะเวลาที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หาซื้อตั๋ว KINTETSU RAIL PASS ได้จากที่ไหน

ในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถซื้อได้ที่สถานีโอซาก้านัมบะ, สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ, สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ, สถานีเกียวโต, สถานีคินเท็ตสึนารา, สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า, สถานีสึ, ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์
(นาโกย่า) ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อในต่างประเทศได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มีข้อกำหนดอะไรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ซื้อตั๋ว KINTETSU RAIL PASS หรือไม่

สามารถซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวในฐานะผู้พำนักระยะสั้นเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วงเวลาการจัดจำหน่ายตั๋ว KINTETSU RAIL PASS เริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

ท่านสามารถซื้อได้ภายในช่วงเวลาทำการตั้งแต่ 5.30 น. ถึง 23.20 น. (เวลาในประเทศญี่ปุ่น) ณ สถานีของคินเท็ตสึที่มีการจัดจำหน่ายตั๋ว KINTETSU RAIL PASS

*ปัจจุบัน เวลาทำการของเคาน์เตอร์ในบางสถานีสั้นลง
สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ 7.00 น - 22:00 น
สถานีคินเท็ตสึนารา 5.30 น. - 23.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS ขึ้นรถบัสได้หรือไม่

หากเป็นตั๋ว KINTETSU RAIL PASS plus ท่านสามารถใช้บริการรถบัสนาราโคซือ - รถบัสมิเอะโคซือ – รถบัสโทบะชิคาโมเมะได้ตามต้องการ ส่วนตั๋ว KINTETSU RAIL PASS 1 day, 2 day สามารถใช้บริการรสบัสนาราโคซือได้

KINTETSU RAIL PASS plus : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KINTETSU RAIL PASS 1 day : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KINTETSU RAIL PASS 2 day : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มีคู่มือการใช้งานสำหรับตั๋ว KINTETSU RAIL PASS หรือไม่

ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS มีสิทธิพิเศษ(เช่น ลดราคา ฯลฯ)หรือไม่

ตั๋วทุกประเภทมีสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ไฟล์ PDF) เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยวได้ที่นี่

KINTETSU RAIL PASS, KINTETSU RAIL PASS plus : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KINTETSU RAIL PASS 1 day, 2 day : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS ขึ้นรถด่วนพิเศษได้หรือไม่

ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS จะแยกจากตั๋วรถด่วนพิเศษ ดังนั้น หากท่านต้องการใช้บริการรถด่วนพิเศษ กรุณาซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษแยกอีกต่างหาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอคืนเงินค่าตั๋ว KINTETSU RAIL PASS ได้หรือไม่

หากตั๋วโดยสารยังอยู่ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟ/บริษัทนำเที่ยวที่ซื้อมา แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด อนึ่ง หากเป็นใบแลกตั๋ว ท่านจะสามารถขอคืนเงินได้ถ้ายังไม่ได้แลกตั๋ว แต่หากเป็นตั๋วโดยสาร ท่านจะสามารถขอคืนเงินได้ถ้ายังไม่ได้ใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ทำตั๋ว KINTETSU RAIL PASS สูญหาย ต้องทำอย่างไร

ทางเราจะไม่ออกใบแลกตั๋วหรือตั๋วโดยสารให้ใหม่ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั๋วรถด่วนพิเศษ

รถด่วนพิเศษคืออะไร

รถด่วนพิเศษคือรถไฟที่เป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถนั่งโดยสารไปยังจุดมุ่งหมายต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย อนึ่ง หากท่านต้องการใช้บริการรถด่วนพิเศษ กรุณาซื้อตั๋วโดยสารและตั๋วด่วนพิเศษแยกอีกต่างหากด้วย

หาซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษของคินเท็ตสึได้จากที่ไหน

ท่านสามารถซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ตั๋วรถด่วนพิเศษเป็นตั๋วแบบใด

ตั๋วรถด่วนพิเศษเป็นตั๋วที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในการขึ้นรถด่วนพิเศษซึ่งเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด โดยบนตั๋วจะมี
ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่สามารถขึ้นรถ, เวลาและชื่อสถานีที่ออกรถ, ช่วงระยะการเดินรถและหมายเลขที่นั่งระบุอยู่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนเวลาขึ้นรถด่วนพิเศษของคินเท็ตสึได้หรือไม่

หากรถไฟที่ทำการจองที่นั่งแล้วยังไม่ออกเดินทาง ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนอื่นได้ 1 ครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอคืนเงินค่าตั๋วรถด่วนพิเศษได้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ หากยังไม่ถึงเวลาออกรถ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษของคินเท็ตสึได้หรือไม่

กรณีที่ต้องเปลี่ยนรถจากขบวนหนึ่งไปต่ออีกขบวนหนึ่ง หากเป็นการต่อรถภายใน 30 นาที ณ สถานีที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถ ทางเราจะออกตั๋วด่วนพิเศษรวมเป็นใบเดียวสำหรับการเดินทางตลอดเส้นทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รถด่วนพิเศษของคินเท็ตสึมีประเภทใดบ้าง

“Shimakaze” รถด่วนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่เดินทางจากสถานีโอซาก้านัมบะ, สถานีเกียวโตและสถานีคินเท็ตสึนาโกย่า สู่มิเอะ (อิเซะชิมะ) “HINOTORI” ที่เดินทางมุ่งสู่สถานีโอซาก้านัมบะและสถานีคินเท็ตสึนาโกย่าเป็นหลัก รถด่วนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว “Blue Symphony” ที่เดินทางระหว่างสถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิกับสถานีโยชิโนะ "AONIYOSHI" รถด่วนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างสถานีโอซาก้านัมบะ, สถานีคินเท็ตสึนาราและสถานีเกียวโต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รถด่วนพิเศษของคินเท็ตสึเดินทางผ่านที่ใดบ้าง

รถด่วนพิเศษที่สะดวกสบายและรวดเร็วของเราจะเดินทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในโอซาก้า – นารา – เกียวโต – อิเซะชิมะ – นาโกย่า

กรุณาตรวจสอบแผนที่เส้นทางเดินรถของรถด่วนพิเศษที่นี่

ตั๋วโดยสาร / บัตร IC

หาซื้อบัตร IC ได้จากที่ไหน

ท่านสามารถซื้อบัตร IC ผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ จุดจำหน่ายตั๋วภายในสถานีรถไฟ

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการซื้อบัตร IC ที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

บัตร IC สามารถเติมเงินได้หรือไม่

ท่านสามารถเติมเงินในบัตร IC ผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ จุดจำหน่ายตั๋วภายในสถานีรถไฟ

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการซื้อบัตร IC ที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หาซื้อตั๋วโดยสารของคินเท็ตสึได้จากที่ไหน

ท่านสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ จุดจำหน่ายตั๋วภายในสถานีรถไฟ

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสารที่นี่ (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อไปแล้วได้หรือไม่

หากต้องการเปลี่ยนช่วงระยะหรือเส้นทางการเดินรถหลังจากที่ใช้ตั๋วขึ้นรถไฟไปแล้ว ท่านต้องเสียค่าเดินทาง/ค่าธรรมเนียมเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือพนักงานตรวจตั๋วบนรถไฟ อนึ่ง หากจำนวนเงินในตั๋วใบเดิมที่ชำระไปแล้วไม่เพียงพอ ท่านต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ ทางเราจะไม่ทำการคืนเงินให้ ถึงแม้จำนวนเงินในตั๋วใบเดิมที่ชำระไปแล้วจะเกินราคาค่าโดยสารใหม่ก็ตาม

ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่ซื้อไปแล้วได้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ หากยังไม่ได้ใช้ตั๋ว (รถไฟธรรมดา) ในการขึ้นรถและตั๋วใบนั้นยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน อนึ่ง หากเป็นตั๋วที่ซื้อผ่านบริษัททัวร์ กรุณาติดต่อขอคืนเงินกับทางบริษัททัวร์นั้นโดยตรง

กรณีที่ทำตั๋วโดยสารที่ซื้อไปแล้วสูญหาย ต้องทำอย่างไร

ทางเราจะไม่ออกตั๋วโดยสารให้ใหม่ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย ดังนั้นกรุณาซื้อใหม่อีกครั้ง

รถไฟประเภทใดที่สามารถขึ้นโดยใช้เพียงแค่ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS / ตั๋วโดยสาร

อาทิเช่น รถด่วน, รถไฟธรรมดา ซึ่งเราได้ทำการจำแนกประเภทตามจำนวนสถานีที่จอด

กรุณาตรวจสอบตารางการจำแนกประเภทรถไฟและแผนที่เส้นทางการเดินรถที่นี่ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากลงสถานีเลยจากที่กำหนด ต้องทำการชำระเงินอย่างไร

ในกรณีที่ลงสถานีเลยจากที่กำหนดหรือจำนวนเงินในบัตร IC มีไม่เพียงพอ กรุณาใช้บริการเครื่องปรับราคาตั๋วอัตโนมัติ

บริการช่วยเหลือลูกค้าชาวต่างชาติ

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อตั๋ว, วิธีการขึ้นรถไฟ หรือข้อมูลการท่องเที่ยวโดยรอบสถานีรถไฟ ควรทำอย่างไร

ทางเราได้ทำการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถพูดภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน) อยู่บริเวณใกล้ช่องตรวจตั๋วของสถานี
หากมีข้อสงสัยต่างๆ กรุณาสอบถาม
[สถานีที่สามารถใช้บริการ] สถานีโอซาก้านัมบะ สถานีคินเท็ตสึนารา สถานีเกียวโต และสถานีคินเท็ตสึนาโกย่า
[ช่วงเวลาให้บริการ] แตกต่างกันไปตามสถานีและวัน (วันธรรมดา / วันหยุด)
*โปรดทราบว่าสถานีที่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

หากท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟ ทางเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi กับแอพพลิเคชั่นช่วยแปลในแท็บเล็ตแปลให้ท่านฟัง แทนการพูดตอบด้วยภาษาต่างประเทศ
[ภาษาที่รองรับ]ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวย่อ-ตัวเต็ม), ภาษาเกาหลี และภาษาไทย
[สถานีที่ให้บริการ]
สถานีโอซาก้านัมบะ, สถานีคินเท็ตสึนิปปอมบาชิ, สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ, สถานีคินเท็ตสึนารา,
สถานีเกียวโต, สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ, สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า, สถานีโทบะ และสถานีคาชิโคะจิมะ อนึ่ง ในสถานีรถไฟที่มีโทรศัพท์ NTT ทางเจ้าหน้าที่จะทำการต่อสายไปยังโอเปอเรเตอร์และให้ข้อมูลโดยที่มีโอเปอเรเตอร์ช่วยแปลให้ท่านฟัง

ข้อมูลอื่นๆ

ใช้บัตรเครดิตชำระเงินได้หรือไม่

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าตั๋วโดยสารและค่าตั๋วรถด่วนพิเศษได้
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานี : สามารถใช้บัตร VISA / Master / JCB ได้
* ช่วงเวลาเปิดทำการของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว : เวลา 5.30 น. – 23.20 น.
ศูนย์ประจำสถานี : สามารถใช้บัตร VISA / Master / JCB / Ammex / Diners ได้

*ปัจจุบัน เวลาทำการของเคาน์เตอร์ในบางสถานีสั้นลง
สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ 7.00 น - 22:00 น
สถานีคินเท็ตสึนารา 5.30 น. - 23.00 น.

* ช่วงเวลาเปิดทำการของศูนย์ประจำสถานี วันธรรมดา : 10.00 น. – 19.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์และวันหยุด : 9.00 น. – 18.00 น.

* ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ได้ที่ศูนย์ประจำสถานีที่ระบุดังต่อไปนี้
โอซาก้านัมบะ, โอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ, โอซาก้าอะเบะโนะบาชิ, เกียวโต, คินเท็ตสึนาโกย่า, คินเท็ตสึยคคะอิฉิ, และอุจิยามาดะ

สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟมีอะไรบ้าง

บนรถไฟธรรมดาจะมีที่นั่งพิเศษอยู่ กรุณายกที่นั่งนี้ให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องนั่ง (คนชรา คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ)
นอกจากนี้ยังมีขบวนรถสำหรับผู้หญิงที่ออกเดินทางจากสถานีคินเท็ตสึนาราถึงสถานีโอซาก้านัมบะทุกวันธรรมดา
ในช่วงเวลาที่ออกรถเที่ยวแรกจนถึงเวลา 9.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถด่วนพิเศษมีอะไรบ้าง

ในรถด่วนพิเศษจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ, อ่างล้างมือ, ที่นั่งสำหรับผู้ใช้รถเข็นและห้องสูบบุหรี่ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (มีข้อมูลเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่สถานีรถไฟหรือไม่

มี ยกเว้นบางสถานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มีข้อมูลการท่องเที่ยวเรียบเส้นทางรถไฟฟ้าคินเท็ตสึหรือไม่

ท่านสามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวและข้อมูลการช้อปปิ้งในพื้นที่แถบโอซาก้า – นารา – เกียวโต – อิเซะชิมะ
– นาโกย่าได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ควรเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเรียบเส้นทางรถไฟฟ้าคินเท็ตสึอย่างไร

ท่านสามารถดูข้อมูลการเดินทางสู่พื้นที่แถบโอซาก้า – นารา – เกียวโต – อิเซะชิมะ – นาโกย่าได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม