จากสนามบินนานาชาติคันไซ

จากสนามบินนานาชาติคันไซถึงสถานีโอซาก้านัมบะ

ท่าอากาศยานน นานาชาติคันไซ เดิน ประมาณ 6นาที สถานีท่าอากาศยาน นานาชาติคันไซ สายนันไค RAPI:t ประมาณ ประมาณ 34นาที สถานีนัมบะ
สายนันไค เดิน ประมาณ 5นาที รถไฟคินเท็ตสึ สถานีโอซาก้านัมบะ
 • กรณีของรถไฟ Limited Express Rapi:t ใช้เวลาจากสถานีรถไฟสนามบินนานาชาติคันไซถึงสถานีรถไฟนัมบะ ประมาณ 38 นาที
 • กรณีขึ้นรถไฟ Limited Express Rapi:t จะมีค่าโดยสารรถไฟด่วนพิเศษต่างหากจากตั๋วขึ้นรถไฟ

① จากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้าไปยัง "สถานีสนามบินคันไซ" รถไฟนันไค

จากล็อบบี้ขาเข้าของสนามบิน (ชั้น 1) เดินไปทาง "สถานีสนามบินคันไซ" ที่ชั้น 2

สนามบินนานาชาติคันไซ ชั􀃊น 1 ศุลกากร ประตูผู้โดยสาร ขาเข้าทิศเหนือ ประตูผู้ โดยสาร ขาเข้าทิศใต้
ประชาสัมพันธ์ จุดประชาสัมพันธ์ การท่องเที􀃉ยว บันไดเลื􀃉อน ลิฟต์ ห้องน้􀅨าชาย ห้องน้ ำหญิง
image

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวคันไซ สนามบินนานาชาติคันไซ

ซื้อตั๋วรถไฟ KINTETSU RAIL PASS ที่นี้ได้เลย !

image

โทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูล

หากมีข้อสงสัยก็มาถามที่นี่

image

ใช้บันไดเลื่อนไปชั้น 2

จากล็อบบี้ขาเข้าของสนามบิน (ชั้น 1)
เดินไปทาง "สถานีสนามบินคันไซ"
ที่ชั้น 2

เกี่ยวกับ KINTETSU RAIL PASS

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวคันไซ สนามบินนานาชาติคันไซ(ตรงกลาง ชั้น 1 อาคารเทอร์มินัลผู้โดยสาร 1 สนามบินนานาชาติคันไซ)

โทร. : +81-72-456-6160 (ภาษาที่รองรับ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)
เวลาจำหน่ายตั๋วรถไฟ : 9.30 น. - 17.30 น. (เวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น)

ขึ้นรถไฟไป "สถานีนัมบะ" ของรถไฟฟ้านันไค

สนามบินนานาชาติคันไซ ชั้น 2 ประตูเหนือ ประตูผุ้โดยสาร ขาเข้า ประตูผู้โดยสาร ขาออกทิศใต้ มิสุโนะฮิโรบะ (ลานกว้างแห่งน้􀅨า)
ประชาสัมพันธ์ จุดประชาสัมพันธ์ การท่องเที􀃉ยว บันไดเลื􀃉อน ลิฟต์ ห้องน้􀅨าชาย ห้องน้ ำหญิง
image

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้านันไค

ระวังจะเข้าผิดไปประตูของ
JR-WEST ที่อยู่ข้าง ๆ

image

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้านันไค

ซื้อตั๋วรถไฟฟ้านันไคกันดีกว่า

② ใช้รถไฟฟ้านันไคไป "สถานีนัมบะ" แล้วเปลี่ยนมารถไฟฟ้าคินเท็ตสึ "สถานีโอซาก้านัมบะ"

จากประตูทิศเหนือ ชั้น 3 "สถานีนัมบะ" สายนันไค ใช้บันไดเลื่อนไปยังชั้น B1

Nankai ไฟฟ้ารถไฟ Namba Sta 3F ประตูเหนือ
ประชาสัมพันธ์ จุดประชาสัมพันธ์ การท่องเที􀃉ยว บันไดเลื􀃉อน ลิฟต์ ห้องน้􀅨าชาย ห้องน้ ำหญิง
image

ประตูเหนือ

ใช้ประตูอัตโนมัติด้านซ้ายสุด
(ด้านตะวันตก) จะสะดวกที่สุด

image

บันไดเลื่อนทิศตะวันตก

ออกจากประตูอัตโนมัติแล้วไปด้าน
ซ้าย ใช้บันไดเลื่อนยาว ๆ
ที่อยู่สุดทาง

image

ไปทางเดินใต้ดิน

"บันไดเลื่อนจากชั้น 3
จะลงมาถึงชั้น 1
ให้ตรงไปแบบนั้นไปบันไดเลื่อน
ลงชั้น B1

จากชั้น B1 เดินผ่านทางเดินใต้ดินมายัง "สถานีโอซาก้านัมบะ" สายคินเท็ตสึ

ทางเดินใต้ดิน ประตูเหนือ รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ ทาคาชิมายะ ผ่านรถไฟฟ้านันไค ประตูทางเชื􀃉อมสถานีคินเท็ตสึนัมบะ
ประชาสัมพันธ์ จุดประชาสัมพันธ์ การท่องเที􀃉ยว บันไดเลื􀃉อน ลิฟต์ ห้องน้􀅨าชาย ห้องน้ ำหญิง
image

ชั้น B1

ดูป้ายและเดินตรงไป

image

ทางเดินใต้ดิน

โปรดเดินอย่างระวัง มีผู้คนจํานวนมาก

image

ทางเดินใต้ดิน

เข้าภายในสถานีผ่านประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

สถานีโอซาก้านัมบะ รถไฟฟ้าคินเท ็ตสึ ชั􀃊น B2 เวสต์ประตูต􀃌ัว ประตูอัตโนมัติของ รถไฟใต้ดินสายเซ็นนิฉิมาเอะสายมิโดสุจิ ประตูตะวันออก บันไดเลื􀃉อน ลิฟต์ KINTETSU RAIL PASS plus ผ่านทางนี ตั􀃌วโดยสารสำหรับ ผ่านประตูแบบมี เจ้าหน้าที􀃉 KINTETSU RAIL PASS ผ่านทางนี กรุณารับตั􀃌วที􀃉ออกมาจาก ประตูอัตโนมัติด้วย (ตั􀃌วโดยสารที􀃉ด้านหลังเป็นสีดำหรือสีน้􀅨าตาล)
image

จากสนามบินนานาชาติคันไซถึงสถานีโอซาก้านัมบะ

คูปอง KINTETSU RAIL PASS ที่ซื้อในต่างประเทศสามารถแลกเป็นบัตรโดยสารได้ที่นี่
กรณีที่จะใช้บริการรถด่วนพิเศษ กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษที่นี่ ท่านใดที่มีตั๋วรถไฟ
ซื้อตั๋วรถไฟ KINTETSU RAIL PASS ที่นี้ได้เลย !

image

ประตู

เกี่ยวกับ KINTETSU RAIL PASS

ที่สถานีโอซากานัมบะ เรามีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
เชิญท่านติดต่อสอบถามได้
เนื้อหาการให้บริการ : บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อตั๋ว และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟ ฯลฯ
เวลาประจำการของเจ้าหน้าที่ : แตกต่างกันไปตามสถานีและวัน (วันธรรมดา / วันหยุด)

 • ประจำอยู่ที่สถานีคินเท็ตสึนารา สถานีเกียวโต และสถานีคินเท็ตสึนาโกย่า
 • โปรดทราบว่าสถานีที่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
image
 • มีวิธีไปสถานีที่ใกล้ที่สุดของรถไฟฟ้าคินเท็ตสึนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นอีก
 • ไปสถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ
  ใช้บริการรถ "ไปคินเท็ตสึอุเอะฮอมมาจิ (ชินไซบาชิ / OBP)" ที่จุดขึ้นรถหมายเลข 7 ฝั่งตรงข้ามของจุดขึ้นรถลีมูซีน"
 • ไปสถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ
  ใช้บริการรถ "ไปอะเบะโนะฮารุคัส" ที่จุดขึ้นรถหมายเลข 7 ฝั่งตรงข้ามของจุดขึ้นรถลีมูซีน หรือ ใช้บริการ "รถเร็วและรถด่วนพิเศษสนามบินคันไซ" ของ JR ญี่ปุ่นตะวันตกที่ฝั่งตรงข้ามของสถานีสนามบินคันไซ ลงที่สถานีเท็นโนจิ
 • ท่านสามารถใช้ตั๋ว KINTETSU RAIL PASS 2day (โอซาก้า - นารา - เกียวโต) ขึ้นรถไฟตั้งแต่สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิได้เช่นกัน