ปราสาทโคริยะมะ

2day PASS

เส้นทางประวัติศาสตร์โอซาก้า/นารา/เกียวโต 2 วัน

ท่องเที่ยวทั่วโอซาก้า เมืองแห่งชีวิตชีวา และนารา/เกียวโต เมืองแห่งประวัติศาสตร์

วันที่ 1

F01

สถานีโอซาก้า-อะเบะโนะบะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 นาที

อะเบะโนะฮะรุกัส

อะเบะโนะฮะรุกัส

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • การเข้าชมฮะรุกัส 300 (จุดชมวิว) มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมแบบหมู่คณะ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่: 1,500 เยน → 1,350 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 1,200 เยน → 1,080 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็ก: 700 เยน → 630 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป): 500 เยน → 450 เยน
 • [ห้างสรรพสินค้าอะเบะโนะฮะรุกัสคินเท็ตสึสาขาใหญ่] ซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 2,200 เยน ขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 5% ( ไม่มีส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง รวมถึงอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว)

อะเบะโนะฮะรุกัสเป็นอาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 300 เมตร นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเมืองโอซาก้า สิ่งปลูกสร้างอเนกประสงค์แห่งนี้มีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากหอชมวิวจะมองเห็นตัวเมืองที่งดงาม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงแรม และอื่นๆ ทำให้อาคารแห่งนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาชม

ประมาณ 14 นาที

ป้ายชิเต็นโนจิ- ซันโดงุชิ รถบัสคินเท็ตสึ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 8 นาที (100 เยน)

ป้ายคินเท็ตสึ- อุเอะฮมมะชิ รถบัสคินเท็ตสึ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 2 นาที

A03

สถานีโอซาก้า-อุเอะฮมมะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 36 นาที (570 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 10 นาที

ร้านเอโดะงะวะ สาขานารามะชิ

ร้านเอโดะงะวะ สาขานารามะชิ

ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • บริการเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งแก้วต่อคนสำหรับผู้ที่สั่งอาหารในราคาไม่ต่ำกว่า 1,500 เยน (รวมภาษี)

รับประทานปลาไหลน้ำจืดซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นเลิศรสประเภทหนึ่งร่วมกันที่เอโดะงะวะในย่านนารามะชิกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของร้านอายุ 140 ปีที่ปรับปรุงมาจากร้านขายกิโมโนเดิม อาหารญี่ปุ่นจานโปรด เช่น เท็มปุระ ซาชิมิ และนาเบะท้องถิ่นของอะซุกะ (หม้อไฟชนิดหนึ่ง) พร้อมให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผล สถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารค่ำ

ประมาณ 10 นาที

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นารา รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 8 นาที (220 เยน)

ไปลงที่ป้ายโทไดจิ-ไดบุทสึเด็ง/คะซุงะไทชะ-มะเอะ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 8 นาที (220 เยน)

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นารา รถบัสนาราโคซือ

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา
【จุดต่อรถ:สถานียะมะโตะ-ไซดะจิ (A26/B26)】

ประมาณ 20 นาที (260 เยน)

B30

สถานีคินเท็ตสึ-โคะริยะมะ

ประมาณ 7 นาที

ปราสาทโคริยะมะ

ปราสาทโคริยะมะ

ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที

ปราสาทโคริยะมะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งของอาณาจักรยะมะโตะในยุคเอโดะของญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายในยุคเมจิหลังการล่มสลายของการปกครองระบอบโชกุน ในทุกวันนี้ กำแพง คูดิน และคูน้ำของปราสาทซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตได้รับการดูแลรักษาในฐานะแหล่งโบราณคดีที่มีความมหัศจรรย์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอันโดดเด่น กำแพงหินมีความโดดเด่นเป็นพิเศษโดยสร้างขึ้นจากหินสลักพระพุทธรูปและหินบนหลุมฝังศพ มาเที่ยวชมความงามของดอกซากุระที่เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีการประดับไฟในยามค่ำคืน โดยมีปราสาทที่ชวนให้สะดุดตาเป็นฉากหลัง

ประมาณ 7 นาที

B30

สถานีคินเท็ตสึ-โคะริยะมะ

ประมาณ 3 นาที (160 เยน)

B28

สถานีนิชิโนะเกียว รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 นาที

วัดยะกุชิจิ

วัดยะกุชิจิ

ระยะเวลา
ประมาณ 50 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • [เมื่อวิหารเก็นโจซันโซอิงไม่เปิดให้เข้าชม] ผู้ใหญ่: 800 เยน → 720 เยน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 500 เยน → 450 เยน เด็ก: 200 เยน → 180 เยน
 • [เมื่อวิหารเก็นโจซันโซอิงกะรังเปิดให้เข้าชม] ผู้ใหญ่: 1,100 เยน → 1,000 เยน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 700 เยน → 630 เยน เด็ก: 300 เยน → 270 เยน

วัดยะกุชิจิเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งมีอายุนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างหลายส่วนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังจากเกิดอัคคีภัย แต่เจดีย์ด้านตะวันออกก็เป็นสมบัติประจำชาติที่รอดพ้นจากอัคคีภัยและคงอยู่มาได้ทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ที่วิหารเก็นโจซันโซอิงกะรังอีกฝั่งถนน คุณจะได้พบจิตรกรรมฝาผนังที่น่ามหัศจรรย์เกี่ยวกับจดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นภาพญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโดยจิตรกรที่ชื่อว่าอิกุโอะ ฮิระยะมะ

พักค้างคืนที่นารา

 

วันที่ 2

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 50 นาที (640 เยน)

B01

สถานีเกียวโต รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 5 นาที

เกียวโตทาวเวอร์

เกียวโตทาวเวอร์

ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าชมหอชมวิว:
  [ผู้ใหญ่] → 750 เยน
  [นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย] → 600 เยน
  [นักเรียนระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา] → 500 เยน

เกียวโตทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเขตใจกลางนครเกียวโต จุดสังเกตแห่งนี้มีหอชมวิว ซึ่งเมื่อมองออกไปแล้วจะเห็นภาพแบบพาโนรามาที่งดงามของถนนหนทางอันเก่าแก่หลายสายของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ภายในตัวอาคารของทาวเวอร์ ยังมีโรงอาบน้ำสาธารณะ ร้านอาหาร รวมถึงสกายเลานจ์และบาร์ที่ซึ่งคุณสามารถชมทัศนียภาพสุดแสนโรแมนติกในยามค่ำคืนได้

โดยสารรถบัส

ปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง

ปราสาทนิโจสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 โดยโชกุนโตะกุงะวะ อิเอะยะซุ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมยุคเอโดะ ซึ่งผู้สนใจประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากห้ามพลาด ประตูคะระมงที่ดูทรงพลัง (ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญ) นำไปสู่พระราชวังนิโนะมะรุซึ่งเป็นท้องพระโรงที่โชกุนโตะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15 ได้ถวายพระราชอำนาจคืนแก่จักรพรรดิ และจิตรกรรมฝาผนังที่ยอดเยี่ยมฝีมือสำนักคะโน มีบริการเช่าสื่อนำชมด้วยเสียงในหกภาษา (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส และสเปน) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของโบราณสถานแห่งนี้ พื้นที่กว้างใหญ่ของปราสาทเป็นที่ตั้งของสวนที่วิจิตรงดงามสามแห่ง

ประมาณ 11 นาที

อิมะฮะระมะชิยะ

อิมะฮะระมะชิยะ

ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที

516 คิกุยะ-โช โยชิยะมะชิ-โดริ คะมิเกียว-กุ เกียวโต-ชิ เกียวโต

ไม่น่าแปลกใจเลยหากจะกล่าวว่าเกียวโตเป็นสถานที่ซึ่งมีอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดในโลก อย่าจากเกียวโตไปโดยไม่ได้ลองชิมยุโดฟุ ซึ่งเป็นอาหารจานร้อนที่ต้องเป่าขณะรับประทาน กลิ่นหอมและรสชาติที่สัมผัสได้ง่ายจากเต้าหู้สีครีมและน้ำบริสุทธิ์มักจะทำให้รู้สึกดีในช่วงเดือนที่มีอากาศหนาว ตั้งแต่หน่อไม้ในฤดูใบไม้ผลิ ไปจนถึงปลาฮะโมะ (ปลายอดจาก) ในฤดูร้อน เห็ดมัตสึตะเกะในฤดูใบไม้ร่วง และปูในฤดูหนาว รสชาติอันละเมียดละไมและศิลปะการประกอบอาหารของเกียวโตที่สัมผัสได้ด้วยตาจะสร้างความรื่นรมย์ให้ในทุกฤดูกาล

โดยสารรถบัส

โดยสารรถบัส

ประมาณ 10 นาที

B02

สถานีโทจิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 40 นาที (570 เยน)

A26

B26

สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 5 นาที

วัดไซไดจิ

วัดไซไดจิ

ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมวิหารหลักสำหรับผู้ใหญ่: 400 เยน → 350 เยน

สักการะสถานเก่าแก่แห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดที่ยิ่งใหญ่เจ็ดแห่งของนารา เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในยุคสมัยต่างๆ จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยคะมะกุระ (1185-1333) ภายในมีวิหารสามหลัง (วิหารหลัก วิหารไอเซ็น และวิหารชิโอ) และหอสมบัติที่เก็บทรัพย์สมบัติไว้มหาศาล นักท่องเที่ยวจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับพระพุทธศากยมุนีขนาดเท่าพระองค์จริง หรือรับประสบการณ์ในระหว่างพิธีชงชาที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงและมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานด้วยการดื่มชาจากถ้วยชาขนาดใหญ่

ประมาณ 5 นาที

A26

B26

สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 35 นาที (500 เยน)

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
3,140 เยน
KINTETSU RAIL PASS 2day
2,500 เยน
ประหยัด
640 เยน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 2day