นะงะชิมะสปาแลนด์

5day plus PASS

เส้นทางช้อปปิ้งและเดินชมเมือง โอซาก้า/นารา/เกียวโต/มิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)/นาโกย่า 5 วัน

เพลิดเพลินไปกับสวนสนุก การเดินชมเมือง และการช้อปปิ้ง

วันที่ 1

F01

สถานีโอซาก้า-อะเบะโนะบะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 นาที

อะเบะโนะฮะรุกัส

อะเบะโนะฮะรุกัส

ระยะเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • การเข้าชมฮะรุกัส 300 (จุดชมวิว) มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมแบบหมู่คณะ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่: 1,500 เยน → 1,350 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 1,200 เยน → 1,080 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็ก: 700 เยน → 630 เยน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็กเล็ก (อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี): 500 เยน → 450 เยน
 • [ห้างสรรพสินค้าอะเบะโนะฮะรุกัสคินเท็ตสึสาขาใหญ่] ซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 2,200 เยน ขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 5% ( ไม่มีส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง รวมถึงอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลดอยู่แล้ว)

อะเบะโนะฮะรุกัสเป็นอาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 300 เมตร นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเมืองโอซาก้า สิ่งปลูกสร้างอเนกประสงค์แห่งนี้มีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากหอชมวิวจะมองเห็นตัวเมืองที่งดงาม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงแรม และอื่นๆ ทำให้อาคารแห่งนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาชม

โดยสารรถไฟ

ประมาณ 8 นาที

พักค้างคืนที่โอซาก้า

วันที่ 2

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 40 นาที (570 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 7 นาที

ประมาณ 12 นาที

ประมาณ 13 นาที

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 50 นาที (640 เยน)

B01

สถานีเกียวโต รถไฟคินเท็ตสึ

โดยสารรถบัส

ประมาณ 10 นาที

โดยสารรถบัส

พักค้างคืนที่เกียวโต

วันที่ 3

B01

สถานีเกียวโต รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที (2,410 เยน + 1,930 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

E13

สถานีคุวะนะ รถไฟคินเท็ตสึ

ป้ายสถานีคุวะนะ รถบัสมิเอะโคซือ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 26 นาที (540 เยน)

ป้ายนะงะชิมะอนเซ็ง รถบัสมิเอะโคซือ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

นะงะชิมะสปาแลนด์

นะงะชิมะสปาแลนด์

ระยะเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

นี่เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีเครื่องเล่นเกือบหกสิบประเภท พร้อมให้ทุกคนในครอบครัวสนุกสนานร่วมกัน ผู้นิยมความหวาดเสียวจะล่องลอยอยู่กลางอากาศบนเครื่องเล่นประเภทรถไฟเหาะทั้งหมดสิบสองอย่าง รวมถึง “มังกรเหล็ก 2000” (Steel Dragon 2000) ที่ได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ว่าเป็นรถไฟเหาะที่ยาวที่สุดในโลก พื้นที่สำหรับเด็กมีจุดให้เที่ยวชมเกือบ 30 จุดและพื้นที่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กและเด็กวัยหัดเดินที่พร้อมให้บริการทั้งครอบครัว ในฤดูร้อน สามารถไปแช่น้ำในสระน้ำทะเลขนาดจัมโบ้ซึ่งมีเนื้อที่ 75,000 ตร.ม. หรือปล่อยความกังวลของคุณให้ลอยไปกับสายน้ำที่รีสอร์ทออนเซ็นธรรมชาติกลางแจ้งซึ่งอยู่ใกล้เคียงได้ตลอดเวลาในรอบปี

ป้ายนะงะชิมะอนเซ็ง รถบัสมิเอะโคซือ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 15 นาที (460 เยน)

ป้ายนะบะนะโนะซะโตะ รถบัสมิเอะโคซือ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

นะบะนะโนะซะโตะ

นะบะนะโนะซะโตะ

ระยะเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • มีการลดค่าเข้าชมสถานที่และสวนบีโกเนียในราคาพิเศษตามช่วงเวลาบางช่วงที่กำหนดไว้
  ①ค่าเข้าชมสถานที่และสวนบีโกเนียในช่วงที่มีงานจัดแสดงไฟตอนกลางคืน (Illumination)
  (ไม่มีคูปองเงินสดรวมอยู่)
  ผู้ใหญ่ 2,300 เยน →1,800 เยน นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 2,300 เยน → 1,400 เยน เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป 200 เยน
  ②ค่าเข้าชมสถานที่และสวนบีโกเนียในช่วงที่มีงานเทศกาลดอกไม้ของฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อน / ฤดูใบไม้ร่วง
  (ไม่มีคูปองเงินสดรวมอยู่)
  ผู้ใหญ่ 1,600 เยน →1,400 เยน นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 1,600 เยน → 1,000 เยน เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป 200 เยน

ชื่นชมความงามของดอกไม้ที่สวยงามทั้งสี่ฤดูที่สวนดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากดอกไม้ต่างๆ ที่บานตามฤดูกาลแล้ว สวนแห่งนี้จะมีเรือนกระจกดอกบีโกเนียขนาดยักษ์ที่บานอยู่ตลอดทั้งปี รับแสงแดดโดยยังคงสีสันที่มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน ช่วงเดือนในฤดูหนาว คุณจะได้พบกับการประดับไฟซึ่งกินพื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นที่น่าประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คุณจะต้องเพลิดเพลินจนแทบลืมหายใจอย่างแน่นอน

ป้ายนะบะนะโนะซะโตะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 10 นาที (220 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

E12

สถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ
*นอกช่วงเทศกาลประดับไฟ: สถานีนะงะชิมะ รถไฟคินเท็ตสึ (E12) → สถานีคุวะนะ (E13)

ประมาณ 26 นาที (410 เยน)

E01

สถานีคินเท็ตสึ-นาโกย่า

พักค้างคืนที่นาโกย่า

วันที่ 4

E01

สถานีคินเท็ตสึ-นาโกย่า
【จุดต่อรถ:สถานียกกะอิชิ รถไฟคินเท็ตสึ (E21/K21)】

ประมาณ 1 ชั่วโมง 7 นาที (870 เยน)

K30

สถานียุโนะยะมะ-อนเซ็ง รถไฟคินเท็ตสึ

ป้ายยุโนะยะมะ-อนเซ็ง รถไฟคินเท็ตสึ สำหรับรถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 9 นาที (360 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายยุโนะยะมะ-อนเซ็ง/กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

สถานียุโนะยะมะ-อนเซ็ง กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 15 นาที (ตั๋วไปกลับสำหรับผู้ใหญ่ 2,450 เยน ตั๋วเที่ยวเดียว 1,320 เยน)

ส่วนลด 30% สำหรับค่ากระเช้า (ตั๋วไปกลับเท่านั้น)

สถานีซัมมิทพาร์ค กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้) 

ภูเขาโกะไซโชะ

ภูเขาโกะไซโชะ

ระยะเวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง

ภูเขาโกะไซโชะตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมิเอะ คาบเกี่ยวระหว่างรอยต่อกับจังหวัดชิงะ มีทิวทัศน์ซึ่งสร้างความประทับใจให้ในทุกฤดูกาลอย่างแน่นอน หยุดชมกลิ่นดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจกับฝูงแมลงปอในฤดูร้อน ดื่มด่ำกับความงามของใบไม้ที่มีสีสันลดหลั่นกันในฤดูใบไม้ร่วง แล้วสนุกกับการเล่นสกีเป็นเวลานานในฤดูหนาว ไม่ว่าคุณจะเดินขึ้นเขาหรือนั่งกระเช้าชมสภาพภูมิประเทศ คุณจะได้ชมภาพที่งดงามของอ่าวอิเซะ กลุ่มนักท่องเที่ยวพากันไปชมทัศนียภาพในจุดนี้ระหว่างฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี

สถานีซัมมิทพาร์ค กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 15 นาที

สถานียุโนะยะมะ-อนเซ็ง กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ
(ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ป้ายยุโนะยะมะ-อนเซ็ง/กระเช้าลอยฟ้าโกะไซโชะ-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 12 นาที (400 เยน)

ป้าย AQUAIGNIS รถบัสมิเอะโคซือ

รับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่ AQUAIGNIS


วันที่ 5

ป้าย AQUAIGNIS รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 4 นาที (180 เยน)

ป้ายสถานียุโนะยะมะ-อนเซ็ง รถไฟคินเท็ตสึ สำหรับรถบัสมิเอะโคซือ

K30

สถานียุโนะยะมะ-อนเซ็ง รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ:สถานีคินเท็ตสึ-ยกกะอิชิ (K21/E21)】

ประมาณ 1 ชั่วโมง 7 นาที (870 เยน)

E01

สถานีคินเท็ตสึ-นาโกย่า

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

ประมาณ 10 นาที

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
6,930 เยน + 1,930 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
KINTETSU RAIL PASS 5day plus
4,900 เยน + 1,930 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
ประหยัด
2,030 เยน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 5day plus