วันเท็นริวจิ

5day PASS

เส้นทางประสบการณ์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคโดยรอบโอซาก้า 5 วัน

วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สัมผัสได้ด้วยตนเอง: กิโมโน สาเก และชา

วันที่ 1

F01

สถานีโอซาก้า-อะเบะโนะบะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 นาที

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

ประมาณ 15 นาที

พักค้างคืนที่โอซาก้า

วันที่ 2

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ:สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】

ประมาณ 1 ชั่วโมง 21 นาที (1,140 เยน)

B01

สถานีเกียวโต รถไฟคินเท็ตสึ

โดยสารรถบัส

โดยสารรถไฟ

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 6 นาที

โดยสารรถไฟ

ประมาณ 10 นาที

B08

สถานีโมะโมะยะมะโงะเรียวมะเอะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 35 นาที (680 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

พักค้างคืนที่นารา

วันที่ 3

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 7 นาที

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 1 นาที

พักค้างคืนที่นารา

วันที่ 4

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา
【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】→【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ยะงิ รถไฟคินเท็ตสึ (B39/D39)】→【จุดต่อรถ: สถานีอิงะ-กัมเบะ รถไฟคินเท็ตสึ (D52)】

ประมาณ 2 ชั่วโมง 28 นาที (1,580 เยน)

สถานีอุเอะโนะชิ สายอิงะเท็ตสึโด

ประมาณ 8 นาที

ประมาณ 4 นาที

ประมาณ 10 นาที

สถานีอุเอะโนะชิ สายอิงะเท็ตสึโด

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (1,200 เยน)

M64

สถานีมัตสึซะกะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาที

M64

สถานีมัตสึซะกะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 32 นาที (710 เยน)

M78

สถานีโทะบะ รถไฟคินเท็ตสึ

พักค้างคืนที่โทะบะ

วันที่ 5

ป้ายสถานีโทะบะ รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

ประมาณ 25 นาที (ฟรี, ต้องจอง)

ป้ายสถานีอะมะฮัทฮะชิมัง รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

ประมาณ 25 นาที (ฟรี, ต้องจอง)

ป้ายสถานีโทะบะ รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

ประมาณ 2 นาที

ป้ายโทะบะบัสเซ็นเตอร์ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 12 นาที (440 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายเมะโอะโตะอิวะฮิงะชิ-งุชิ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 16 นาที (440 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

M78

สถานีโทะบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 2 ชั่วโมง (2,460 เยน + 1,640 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
8,650 เยน + 1,640 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
KINTETSU RAIL PASS 5day plus
5,700 เยน + 1,640 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
ประหยัด
2,950 เยน
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 5day