แผนที่เส้นทางรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่หยุดจอด

สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิสถานีคาชิโคะจิมะ

สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ สถานีโอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ-สถานีคาชิโคะจิมะ

สถานีคาวาฉิยามะโมโตะสถานีชิกิซังกุจิ

>สถานีคาวาฉิยามะโมโตะ-สถานีชิกิซังกุจิ

แผนที่เส้นทางรถไฟ