แผนที่เส้นทางรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่หยุดจอด

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่าสถานีอิเซะนาคากาวะ

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า-สถานีอิเซะนาคากาวะ สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า-สถานีอิเซะนาคากาวะ สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า-สถานีอิเซะนาคากาวะ สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า-สถานีอิเซะนาคากาวะ

สถานีคินเท็ตสึยคคะอิฉิสถานียุโนะยามะออนเซ็น

สถานีคินเท็ตสึยคคะอิฉิ-สถานียุโนะยามะออนเซ็น

สถานีอิเซะวาคามัตสึสถานีฮิราตะโจ

สถานีอิเซะวาคามัตสึ-สถานีฮิราตะโจ

แผนที่เส้นทางรถไฟ