แผนที่เส้นทางรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่หยุดจอด

สถานีโอซาก้านัมบะสถานีคินเท็ตสึนารา

สถานีโอซาก้านัมบะ-สถานีคินเท็ตสึนารา สถานีโอซาก้านัมบะ-สถานีคินเท็ตสึนารา สถานีโอซาก้านัมบะ-สถานีคินเท็ตสึนารา

สถานีอิโคมะสถานีโอจิ

สถานีอิโคมะ-สถานีโอจิ

สถานีชินโอจิสถานีนิชิทาวาระโมโตะ

สถานีชินโอจิ-สถานีนิชิทาวาระโมโตะ

สถานีนากาตะสถานีกัคเค็นนาราโทมิกาโอคะ

สถานีนากาตะ-สถานีกัคเค็นนาราโทมิกาโอคะ

แผนที่เส้นทางรถไฟ