แผนที่เส้นทางรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่หยุดจอด

สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิสถานีโยชิโนะ

สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ-สถานีโยชิโนะ สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ-สถานีโยชิโนะ สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ-สถานีโยชิโนะ สถานีโอซาก้าอะเบะโนะบาชิ-สถานีโยชิโนะ

สถานีโดเมียวจิสถานีคาชิวาระ

สถานีโดเมียวจิ-สถานีคาชิวาระ

สถานีฟุรุอิฉิสถานีคาวาฉินากาโนะ

สถานีฟุรุอิฉิ-สถานีคาวาฉินากาโนะ

สถานีชาคุโดะสถานีคินเท็ตสึโกเซะ

สถานีชาคุโดะ-สถานีคินเท็ตสึโกเซะ

แผนที่เส้นทางรถไฟ