เดินเล่นที่นารามะชิ

1day PASS

เส้นทางธรรมชาติและตัวเมืองนารา 1 วัน

ชมธรรมชาติและเดินท่องเมืองนารา

วันที่ 1

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】

ประมาณ 45 นาที (760 เยน)

B31

สถานีซุท์ซุอิ รถไฟคินเท็ตสึ

ป้ายรถบัสสถานีสึสึอิ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 12 นาที (360 เยน)

ป้ายโฮริวจิ-มะเอะ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 12 นาที (360 เยน)

ป้ายรถบัสสถานีสึสึอิ รถบัสนาราโคซือ

B31

สถานีซุท์ซุอิ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】

ประมาณ 30 นาที (360 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 8 นาที

ประมาณ 3 นาที

ป้ายทะนะกะ-โช รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 12 นาที (250 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 15 นาที (360 เยน)

A17

สถานีอิโกะมะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 3 นาที

Y17

สถานีโทะริอิมะเอะ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 5 นาที (290 เยน)

Y18

สถานีโฮซันจิ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 7 นาที (290 เยน)

Y21

สถานีอิโกะมะซันโจ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)
【จุดต่อรถ: สถานีโฮซันจิ (Y18)】

ประมาณ 16 นาที (500 เยน)

Y17

สถานีโทะริอิมะเอะ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 2 นาที

A17

สถานีอิโกะมะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 20 นาที (490 เยน)

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4,020 เยน
KINTETSU RAIL PASS 1day
1,800 เยน
ประหยัด
2,220 เยน

KINTETSU RAIL PASS 1day