เรือนำเที่ยวอ่าวโทะบะและเกาะอิรุกะจิมะ (เกาะปลาโลมา)

5day plus PASS

เส้นทางท่องเที่ยวตามสบาย โอซาก้า/มิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)/นาโกย่า 5 วัน

ชื่นชมสิ่งที่ดีที่สุดของโอซาก้า มิเอะ (อิเซะ-ชิมะ) และนาโกย่า

วันที่ 1

วันที่ 2

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 2 ชั่วโมง (2,460 เยน + +1,640 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

M78

สถานีโทะบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 10 นาที

พักค้างคืนที่โทะบะ

วันที่ 3

ป้ายสถานีโทะบะ รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

ประมาณ 25 นาที (ฟรี, ต้องจอง)

ป้ายสถานีอะมะฮัทฮะชิมัง รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

ประมาณ 25 นาที (ฟรี, ต้องจอง)

ป้ายสถานีโทะบะ รถชัทเทิลบัส “อะมะบัส”

M78

สถานีโทะบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 34 นาที (520 เยน)

M91

สถานีอุงะตะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 10 นาที

M91

สถานีอุงะตะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 5 นาที (260 เยน)

M93

สถานีคะชิโกะจิมะ รถไฟคินเท็ตสึ

พักค้างคืนที่คะชิโกะจิมะ

วันที่ 4

ป้ายสถานีคะชิโกะจิมะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 22 นาที (500 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายหมู่บ้านสเปนชิมะ รถบัสมิเอะโคซือ

ป้ายหมู่บ้านสเปนชิมะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 13 นาที (450 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายรถบัสหน้าสถานีอุกาตะ รถบัสมิเอะโคซือ

M91

สถานีอุงะตะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 2 ชั่วโมง (2,100 เยน + 1,340 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

E12

สถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ
*นอกช่วงเทศกาลประดับไฟ: สถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ (E12) → สถานีคุวะนะ (E13)

ป้ายรถบัสหน้าสถานีคินเท็ตสึนากาชิมะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 10 นาที (230 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายนะบะนะโนะซะโตะ รถบัสมิเอะโคซือ

ป้ายนะบะนะโนะซะโตะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 10 นาที (230 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายรถบัสหน้าสถานีคินเท็ตสึนากาชิมะ รถบัสมิเอะโคซือ

E12

สถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ
*นอกช่วงเทศกาลประดับไฟ: สถานีคินเท็ตสึ-นะงะชิมะ (E12) → สถานีคุวะนะ (E13)

ประมาณ 26 นาที (490 เยน)
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 นาทีจากสถานีคุวานะ (E13) (530 เยน)

E01

สถานีคินเท็ตสึ-นาโกย่า

พักค้างคืนที่นาโกย่า

วันที่ 5

E01

สถานีคินเท็ตสึ-นาโกย่า

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
7,240 เยน + 2,980 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
KINTETSU RAIL PASS 5day plus
5,700 เยน + 2,980 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
ประหยัด
1,540 เยน
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 5day plus