ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

2day PASS

เส้นทาง ทุกสิ่งในนารา 2 วัน

รับประสบการณ์ที่สุดแห่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของนารา

วันที่ 1

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 40 นาที (570 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นารา รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 8 นาที (220 เยน)

ป้ายคะซุงะไทชะ-ฮนเด็ง รถบัสนาราโคซือ

ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ค่าเข้าชมหอเก็บสมบัติ บุคคลทั่วไป 500 เยน → 400 เยน
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการจัดนิทรรศการพิเศษ

ศาลเจ้าซึ่งเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแห่งนี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก มีเสน่ห์ชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกหลงใหลไปกับเสาสีแดงสดสะดุดตาและโคมไฟหินที่ตั้งอยู่กลางป่ายุคบรรพกาลซึ่งเก่าแก่เหมือนดังเวลาที่ล่วงไป พิธีสร้างใหม่ที่สืบทอดกันมาและจัดขึ้นทุกยี่สิบปีช่วยให้สิ่งปลูกสร้างในศาลเจ้าคงสภาพบริสุทธิ์ไว้ได้แม้เวลาจะล่วงมาหลังจากสถาปนาศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นกว่าพันปีแล้วก็ตาม พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณตะลึงจนแทบลืมหายใจเลยทีเดียว

ประมาณ 12 นาที

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารา

ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ลดค่าเข้าชมเฉพาะในส่วนของนิทรรศการจัดแสดงผลงานชั้นยอด (Meihinten)
  บุคคลทั่วไป 700 เยน → 600 เยน
  นักศึกษามหาวิทยาลัย 350 เยน → 300 เยน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงงานพุทธศิลป์ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีวัตถุจัดแสดงถาวรเป็นสิ่งล้ำค่าต่างๆ ได้แก่ งานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม ม้วนหนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีกรรม และทรัพย์สินเก่าแก่อื่นๆ นอกจากนิทรรศการถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการพิเศษซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับชมโบราณวัตถุที่มีความหลากหลาย ซึ่งบางชิ้นเป็นผลงานชิ้นเอกด้านพุทธศิลป์ที่มีความโดดเด่น

ประมาณ 6 นาที

ประมาณ 6 นาที

ประมาณ 10 นาที

วัดกังโงจิ

วัดกังโงจิ

ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่: 500 เยน → 400 เยน
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการพิเศษสำหรับผู้ใหญ่: 600 เยน → 540 เยน

วัดกังโงจิเดิมคือวัดอะสุกะเดะระ (วัดโฮโกจิ) ซึ่งเป็นวัดพุทธแท้แห่งแรกในญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการย้ายไปสร้างใหม่ยังสถานที่ปัจจุบันในฐานะส่วนหนึ่งของนครหลวงโบราณแห่งเฮโจเกียว วิหารโกะกุระกุโด (วิหารหลัก) และห้องเซ็นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ เช่นเดียวกับเจดีย์ห้าชั้นในหอโฮริงกัง ซึ่งเป็นจุดเข้าชมที่ไม่ควรพลาด วัดแห่งนี้มีดอกไม้บานตลอดทั้งปี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่งดงามของวัดได้ในทุกฤดูกาล วัดกังโงจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998

ประมาณ 3 นาที

ร้านเอโดะงะวะ สาขานารามะชิ

ร้านเอโดะงะวะ สาขานารามะชิ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • บริการเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งแก้วต่อคนสำหรับผู้ที่สั่งอาหารในราคาไม่ต่ำกว่า 1,500 เยน (รวมภาษี)

รับประทานปลาไหลน้ำจืดซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นเลิศรสประเภทหนึ่งร่วมกันที่เอโดะงะวะในย่านนารามะชิกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของร้านอายุ 140 ปีที่ปรับปรุงมาจากร้านขายกิโมโนเดิม อาหารญี่ปุ่นจานโปรด เช่น เท็มปุระ ซาชิมิ และนาเบะท้องถิ่นของอะซุกะ (หม้อไฟชนิดหนึ่ง) พร้อมให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผล สถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารค่ำ

พักค้างคืนที่นารา

 

วันที่ 2

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา
【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】 → 【จุดต่อรถ: สถานีคะชิฮะระจิงงู-มะเอะ รถไฟคินเท็ตสึ (B42/F42)】

ประมาณ 50 นาที (590 เยน)

F44

สถานีอะซุกะ รถไฟคินเท็ตสึ

F44

สถานีอะซุกะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 50 นาที (480 เยน)

F57

สถานีโยะชิโนะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 3 นาที

สถานีเซ็มบงงุชิ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที (450 เยน)

สถานีโยะชิโนะยะมะ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 10 นาที

วัดคิมปุเซ็น

วัดคิมปุเซ็น

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ผู้ใหญ่: 500 เยน → 450 เยน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 400 เยน → 360 เยน เด็ก: 300 เยน → 270 เยน
  * ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดนิทรรศการพิเศษ

วัดคิมปุเซ็นในแถบภูเขาโยะชิโนะเป็นพื้นที่แสวงบุญที่สำคัญของนิกายชุเง็นโดซึ่งมีนักบวชผู้บำเพ็ญเพียรอยู่บนภูเขา มีบทกวีซึ่งพรรณนาถึงภาพของดอกซากุระที่ผลิบานในบริเวณวัดแห่งนี้มาตั้งแต่ยุคกลางของญี่ปุ่น นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางศาสนาและความงามทางธรรมชาติอันเป็นที่โดดเด่นสะดุดตา ชมความงามของปฏิมากรรมเทพซะโอกงเง็น เทพผู้พิทักษ์ผู้ทรงมีลักษณะขึงขังเกรี้ยวกราด หรือเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติของนิกายชุเง็นโดเพื่อการแสวงหาความรู้แจ้งด้วยตัวคุณเอง

ประมาณ 4 นาที

ศาลเจ้าโยชิมิซุจินจะ

ศาลเจ้าโยชิมิซุจินจะ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
 • ผู้ใหญ่: 600 เยน → 540 เยน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 400 เยน → 360 เยน เด็ก: 300 เยน → 270 เยน

ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาของภูเขาโยะชิโนะ เป็นจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง มีจักรพรรดิและขุนศึกเดินทางมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้บ่อยครั้งตลอดมานับหลายศตวรรษ สถานที่แห่งนั้นก็คือศาลเจ้าโยะชิมิซุจินจะ ซึ่งสามารถเดินทางมาชื่นชมภาพดอกซากุระสีชมพูนับพันต้นดังที่โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิเคยมีประสบการณ์ หรือเดินทางมาชื่นชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นประกายสีแดงและสีทองอันน่าตื่นตาตื่นใจในฤดูใบไม้ร่วงก็ได้

ประมาณ 20 นาที

สถานีโยะชิโนะยะมะ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที (450 เยน)

สถานีเซ็มบงงุชิ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที

F57

สถานีโยะชิโนะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที (990 เยน)

F01

สถานีโอซาก้า-อะเบะโนะบะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
2,850 เยน
KINTETSU RAIL PASS 2day
2,500 เยน
ประหยัด
350 เยน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 2day