ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

2day PASS

เส้นทาง ทุกสิ่งในนารา 2 วัน

รับประสบการณ์ที่สุดแห่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของนารา

วันที่ 1

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 40 นาที (680 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นารา รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 8 นาที (250 เยน)

ป้ายคะซุงะไทชะ-ฮนเด็ง รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 12 นาที

ประมาณ 6 นาที

ประมาณ 6 นาที

ประมาณ 10 นาที

วัดกังโงจิ

วัดกังโงจิ

ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที

วัดกังโงจิเดิมคือวัดอะสุกะเดะระ (วัดโฮโกจิ) ซึ่งเป็นวัดพุทธแท้แห่งแรกในญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการย้ายไปสร้างใหม่ยังสถานที่ปัจจุบันในฐานะส่วนหนึ่งของนครหลวงโบราณแห่งเฮโจเกียว วิหารโกะกุระกุโด (วิหารหลัก) และห้องเซ็นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ เช่นเดียวกับเจดีย์ห้าชั้นในหอโฮริงกัง ซึ่งเป็นจุดเข้าชมที่ไม่ควรพลาด วัดแห่งนี้มีดอกไม้บานตลอดทั้งปี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่งดงามของวัดได้ในทุกฤดูกาล วัดกังโงจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998

ประมาณ 3 นาที

พักค้างคืนที่นารา

 

วันที่ 2

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา
【จุดต่อรถ: สถานียะมะโตะ-ไซไดจิ รถไฟคินเท็ตสึ (A26/B26)】 → 【จุดต่อรถ: สถานีคะชิฮะระจิงงู-มะเอะ รถไฟคินเท็ตสึ (B42/F42)】

ประมาณ 50 นาที (700 เยน)

F44

สถานีอะซุกะ รถไฟคินเท็ตสึ

F44

สถานีอะซุกะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 50 นาที (560 เยน)

F57

สถานีโยะชิโนะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 3 นาที

สถานีเซ็มบงงุชิ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที

สถานีโยะชิโนะยะมะ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 4 นาที

ประมาณ 20 นาที

สถานีโยะชิโนะยะมะ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที

สถานีเซ็มบงงุชิ กระเช้าลอยฟ้าโยะชิโยะ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 3 นาที

F57

สถานีโยะชิโนะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที (1,170 เยน)

F01

สถานีโอซาก้า-อะเบะโนะบะชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
3,360 เยน
KINTETSU RAIL PASS 2day
3,000 เยน
ประหยัด
360 เยน
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 2day