นารา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี

วัดอะซุกะเดะระ

  • 2 day PASS
  • 5 day PASS
  • 5 day plus PASS

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากพระพุทธศาสนาเผยแผ่มาสู่ญี่ปุ่นได้ไม่นาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น มีอายุนับย้อนไปได้ถึงปี ค.ศ. 609 ถึงแม้ว่าอารามแห่งนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมาก และปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่หลัง แต่โครงสร้างและปฏิมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากเกาหลีและจีนในสักการสถานอันเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแห่งนี้ก็เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เห็นยุคแรกที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นได้อย่างเด่นชัด

อัลบั้มรูปภาพ

ข้อมูล

วัดอะซุกะเดะระ

นารา

วิธีไป นั่งรถบัสนาราโคซือจากสถานีคะชิฮะระจิงงู-มะเอะ (B42/F42) รถไฟคินเท็ตสึ ไปลงที่ป้ายอะซุกะไดบุทสึ-มะเอะ แล้วเดินต่ออีกประมาณ 1 นาที
ที่อยู่ 682 อะซุกะ อะซุกะ-มุระ ทะกะอิชิ-กุง นารา

ตั๋วราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษ KINTETSU RAIL PASS

บัตรโดยสารที่สะดวกและราคาเป็นมิตรสำหรับเดินทางท่องเที่ยวไปยังโอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า และมิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)

  • 1,500เยน
  • 5,100เยน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ดูอย่างอื่นเพิ่มเติม