นารา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี

ศาลเจ้าทันซันจินจะ

  • 2day PASS
  • 5day PASS
  • 5day plus PASS

ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งพบได้ที่เดียวในญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของเจดีย์ 13 ชั้น มีชื่อเสียงด้านใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามในฤดูใบไม้ร่วง ศาลเจ้าทันซันจินจะเป็นที่ประดิษฐานศาลบูชาฟุจิวะระ คะมะทะนิ ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในยุคอะซุกะ เดินผ่านเสาโทริอิตามทางขั้นบันได 130 ขั้นขึ้นไปสู่วิหารหลัก และชมแสงไฟอันงดงามของโคมไฟแขวนโทโรแบบดั้งเดิมจากหอสวดมนต์ ขอให้คุณหลงใหลไปกับทัศนียภาพอันแสนงดงามแห่งนี้

อัลบั้มรูปภาพ

ข้อมูล

ศาลเจ้าทันซันจินจะ

นารา

วิธีไป จากสถานีซะกุระอิ (D42) รถไฟคินเท็ตสึ  นั่งรถบัสนาราโคซือไปลงที่ป้ายทันซัน-จินจะ แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที
ที่อยู่ 319 โทะโนะมิเนะ ซะกุระอิ-ชิ นารา
เว็บไซต์ http://www.tanzan.or.jp/english/
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
  • ผู้ใหญ่: 600 เยน → 550 เยนเด็ก: 300 เยน → 250 เยน

ตั๋วราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษ KINTETSU RAIL PASS

บัตรโดยสารที่สะดวกและราคาเป็นมิตรสำหรับเดินทางท่องเที่ยวไปยังโอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า และมิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)

  • 1,500เยน
  • 5,100เยน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ดูอย่างอื่นเพิ่มเติม