นารา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี

วัดโทโชไดจิ

  • 1day PASS
  • 2day PASS
  • 5day PASS
  • 5day plus PASS
©Nara Visitors Bureau

©Nara Visitors Bureau

แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ชานเมืองด้านตะวันตกของนารา เป็นที่ตั้งสุสานที่มีชื่อเสียงของท่านกันจิน พระภิกษุชาวจีนซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่ญี่ปุ่น เข้าชมสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า เช่น วิหารหลักและหอพระธรรม ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเดียวจากยุคของพระราชวังนาราที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ จากนั้นจึงไปนมัสการสุสานของท่านกันจินและรับความสงบภายใน

อัลบั้มรูปภาพ
  • ©Nara Visitors Bureau
    ©Nara Visitors Bureau

ข้อมูล

วัดโทโชไดจิ

นารา

วิธีไป เดินจากสถานีนิชิโนะเกียว (B28) รถไฟคินเท็ตสึ ประมาณ 10 นาที
ที่อยู่ 13-46 โกะโจ-โช นารา-ชิ นารา
เว็บไซต์ https://toshodaiji.jp/english/index.html
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
  • มีค่าเข้าชมแบบหมู่คณะ

ตั๋วราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษ KINTETSU RAIL PASS

บัตรโดยสารที่สะดวกและราคาเป็นมิตรสำหรับเดินทางท่องเที่ยวไปยังโอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า และมิเอะ (อิเซะ-ชิมะ)

  • 1,500เยน
  • 5,100เยน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ดูอย่างอื่นเพิ่มเติม