ปราสาทโอซาก้า

5day plus PASS

เส้นทางโกลเด้น 4 วัน ออกเดินทางจากโอซาก้า

ออกเดินทางจากนครโอซาก้าที่แสนสะดวกสบาย ผ่านมิเอะ (อิเซะ-ชิมะ) และนารา

วันที่ 1

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 2 นาที

ประมาณ 17 นาที

โดยสารรถไฟ

โดยสารรถไฟ

พักค้างคืนที่โอซาก้า

 

วันที่ 2

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที (1,830 เยน + 1,340 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

ป้ายเกะกู-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 17 นาที (440 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายไนกู-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 1 นาที

เมืองเก่าโอะฮะไรมะชิ / โอะกะเงะโยะโกะโช

เมืองเก่าโอะฮะไรมะชิ / โอะกะเงะโยะโกะโช

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง

ก่อนจะถึงศาลเจ้าอิเซะจิงงู (ไนกุ) เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าโอะฮะไรมะชิที่มีความเฟื่องฟู ภายในเขตเมืองดังกล่าว คุณจะได้พบย่านที่เรียกกันว่าโอะกะเงะโยะโกะโช ซึ่งคุณจะได้เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ของถนนอิเซะจิที่มีสถาปัตยกรรมยุคเอโดะและยุคเมจิอยู่สองข้างทาง โอะกะเงะโยะโกะโชมีร้านค้าที่มีเสน่ห์เกือบห้าสิบร้าน เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารเลิศรสจำนวนมากของมิเอะ รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของย่านอิเซะ ได้แก่ การแสดงกลองไทโกะและการเล่าเรื่องประกอบภาพกระดาษ อย่าลืมลองชิมอะกะฟุกุ ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของอิเซะก่อนที่คุณจะกล่าวคำอำลา

ประมาณ 4 นาที

ป้ายไนกู-มะเอะ รถบัสมิเอะโคซือ

ประมาณ 12 นาที (360 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

M74

สถานีอุจิยะมะดะ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ:สถานีอิงะ-กัมเบะ รถไฟคินเท็ตสึ (D52)】

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (1,330 เยน + 920 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

สถานีอุเอะโนะชิ สายอิงะเท็ตสึโด

ประมาณ 8 นาที

ประมาณ 4 นาที

ประมาณ 10 นาที

สถานีอุเอะโนะชิ สายอิงะเท็ตสึโด
【จุดต่อรถ: สถานีอิงะ-กัมเบะ รถไฟคินเท็ตสึ (D52)】

ประมาณ 1 ชั่วโมง 37 นาที (1,530 เยน + 920 เยน *ค่าธรรมเนียม รถไฟ ด่วนพิเศษ)
*ในการขึ้นรถไฟ ด่วนพิเศษ ต้องแสดงทั้ง KINTETSU RAIL PASS และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

 

พักค้างคืนที่โอซาก้า

 

วันที่ 3

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 40 นาที (570 เยน)

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 7 นาที

ประมาณ 15 นาที

ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

ศาลเจ้าคะซุงะไทชะ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
KINTETSU RAIL PASS สิทธิประโยชน์
  • ค่าเข้าชมหอเก็บสมบัติ บุคคลทั่วไป 500 เยน → 400 เยน
    *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการจัดนิทรรศการพิเศษ

ศาลเจ้าซึ่งเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแห่งนี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก มีเสน่ห์ชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกหลงใหลไปกับเสาสีแดงสดสะดุดตาและโคมไฟหินที่ตั้งอยู่กลางป่ายุคบรรพกาลซึ่งเก่าแก่เหมือนดังเวลาที่ล่วงไป พิธีสร้างใหม่ที่สืบทอดกันมาและจัดขึ้นทุกยี่สิบปีช่วยให้สิ่งปลูกสร้างในศาลเจ้าคงสภาพบริสุทธิ์ไว้ได้แม้เวลาจะล่วงมาหลังจากสถาปนาศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นกว่าพันปีแล้วก็ตาม พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณตะลึงจนแทบลืมหายใจเลยทีเดียว

ป้ายคะซุงะไทชะ-ฮนเด็ง รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 7 นาที (220 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายสถานีคินเท็ตสึ-นารา รถบัสนาราโคซือ

A28

สถานีคินเท็ตสึ-นารา

ประมาณ 15 นาที (300 เยน)

A17

สถานีอิโกะมะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 3 นาที

Y17

สถานีโทะริอิมะเอะ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 5 นาที (290 เยน)

Y18

สถานีโฮซันจิ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 10 นาที

Y18

สถานีโฮซันจิ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 7 นาที (290 เยน)

Y21

สถานีอิโกะมะซันโจ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)
【จุดต่อรถ: สถานีโฮซันจิ(Y18) กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)】

ประมาณ 12 นาที (500 เยน)

Y17

สถานีโทะริอิมะเอะ กระเช้าลอยฟ้า (สายอิโกะมะ)

ประมาณ 3 นาที

A17

สถานีอิโกะมะ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 20 นาที (410 เยน)

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

 

พักค้างคืนที่โอซาก้า

 

วันที่ 4

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ: สถานีสึรุฮะชิ รถไฟคินเท็ตสึ (A04/D04)】

ประมาณ 50 นาที (770 เยน)

D44

สถานีฮะเซะเดะระ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาที

D44

สถานีฮะเซะเดะระ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 17 นาที (410 เยน)

D48

สถานีอะกะเมะงุชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ป้ายสถานีอะกะเมะงุชิ รถบัสมิเอะโคซือ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 10 นาที (370 เยน)

ป้ายอะกะเมะตะกิ รถบัสมิเอะโคซือ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 6 นาที

น้ำตก 48 สายแห่งอะกะเมะ

น้ำตก 48 สายแห่งอะกะเมะ

ระยะเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง

ปลีกตัวจากเมืองสมัยใหม่ที่ผู้คนเบียดเสียดและเสียงดังอึกทึกมาอยู่ท่ามกลางความงามตามธรรมชาติที่น้ำตก 48 สายแห่งอะกะเมะ น้ำตกดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาบริเวณเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมิเอะและจังหวัดนารา มีเส้นทางเดินป่าที่สวยงามและรุ่มรวยไปด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานในตำนานยุคโบราณ นักท่องเที่่ยวสามารถชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ในทุกฤดูกาล แต่จะดีเลิศเป็นพิเศษช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง หรือในฤดูหนาวคุณจะเห็นทัศนียภาพของน้ำตกที่กลายเป็นน้ำแข็งไปทั่ว ให้ความรู้สึกเหมือนต่างออกไปในอีกโลกหนึ่ง

ประมาณ 6 นาที

ป้ายอะกะเมะตะกิ รถบัสมิเอะโคซือ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

ประมาณ 10 นาที (370 เยน)

ป้ายสถานีอะกะเมะงุชิ รถบัสมิเอะโคซือ (ใช้ KINTETSU RAIL PASS ไม่ได้)

D48

สถานีอะกะเมะงุชิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 25 นาที (450 เยน)

D42

สถานีซะกุระอิ รถไฟคินเท็ตสึ

ประมาณ 1 นาที

ป้ายด้านใต้สถานีซะกุระอิ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 24 นาที (500 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายศาลเจ้าทันซันจินจะ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 24 นาที (500 เยน) *ฟรีสำหรับผู้ถือบัตร KINTETSU RAIL PASS plus

ป้ายด้านใต้สถานีซะกุระอิ รถบัสนาราโคซือ

ประมาณ 1 นาที

D42

สถานีซะกุระอิ รถไฟคินเท็ตสึ
【จุดต่อรถ:สถานีสึรุฮะชิ รถไฟคินเท็ตสึ (A04/D04)】

ประมาณ 50 นาที (700 เยน)

A01

สถานีโอซาก้า-นัมบะ รถไฟคินเท็ตสึ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง*
11,400 เยน + 3,180 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
KINTETSU RAIL PASS 5day plus
4,900 เยน + 3,180 เยน (ค่าธรรมเนียม รถไฟด่วนพิเศษ)
ประหยัด
6,500 เยน
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แยกต่างหากจาก KINTETSU RAIL PASS

KINTETSU RAIL PASS 5day plus